Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler


Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Fütüvvet: Sünnet Temelli Gençlik Ahlâkı

Toplum, ahlâk üzerinde durur ve din, güzel ahlâktır. Bugün ümmetin ve beşeriyetin en temel sorunu iktisadî veya siyasî olmayıp ahlâkîdir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Ahlâk Üzerine Tartışmalar

Makalemizin genel konusu olan ahlâk üzerinde birçok tartışmalar yapılmıştır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Ahlâkî Güzelleşmede Sanat ve Sanatın Konumu

Ahlâkî bir serzeniş içerisindeyiz. Herkes sorunlara kendisince bir cevap üretiyor ya da en azından üretmeye çalışıyor.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İnsan ve Ahlâk

Ailemiz ahlâk der ahlâk işitir; mahalle, davranışlarımızın sıkı takipçisidir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İnsan, Hayvan ve Çevre Ekseninde Ontolojik Bakış Açısı ile Ahlâk

Bu yazı çerçevesinde yapılması gereken ilk şey, ahlâkı ontolojik olarak ve ontolojiyi de ahlâkî olarak temellendirmek olmalıdır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Ahlâkı Tahfif Eden Siyasal Hayat Çürür ve Çürütür

Hem klasik hem de modern ahlâk ve siyaset teorilerinde siyaset meselesi ahlâk meselesinin doğal ve zaruri bir parçası sayılır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Sanat Ahlâkı Üzerine

 Hepimizin bildiği gibi sanattaki güzelin bilgisi öncelikle varlığı müşahede etmekle başlar.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İnsaniyetin İşareti Ahlâk

Üzülerek söyleyelim ki bugün, hayatın yasaları olan ahlâk, Mekke cahiliyesindeki durumdan daha kötü seviyelerdedir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İş ve Ticaret Ahlâkında Erozyon!

Yaratılış, fıtrat, tabiat, huy manasına gelen “ahlâk” kavramı tutum ve davranışların toplumsal olarak düzenlendiği biçim ve kuralları ifade eder.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Atasoy Müftüoğlu'ndan...

İslâm şeriatı ahlâkî ve hukukî zeminde ifadesinde bulur, somutlaşır gerçek olur.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Ahlâk Psikolojisi

Çivisi çıkmış dünyada ahlâklı olmak, ahlâkı konuşmak, ahlâkı yazmak...

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Modern Dönemin Ahlâkî Zaafiyetleri

“İnsan bu meçhul!” Böyle demişti. Allah’ın yaratış gayesi ve onun yaratılıştan gelen zaaf ve güçlü yanları insanı tanımlar.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Modern Batı Düşüncesinde Ahlâk (Seküler Ahlâk)

Seküler bir ahlâktan söz edebilmek için sekülerliğin tabii bir şey olması gereklidir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Kâinatın Senfonisi: Aslına Dön Ey İnsan!

Bugünün insanı büyük bir ruhsal bunalım yaşamaktadır. Kendi fıtratına karşı açmış olduğu amansız savaş sonucu giderek yıpranmış, bitap düşmüştür.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Esenlik Yurdunun Çağrısı

İnsan için bu hayatta en temel amaç şudur: Allah’ın ona verdiği şeylerde ahiret yurdunu araması.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Nesillerin İfsadı: Eşcinsellik

İnsan, fizyolojik açıdan organlar, duygular, ihtiyaçlar, dürtüler, biyolojik imkânlar ve sınırlamalar bütününden oluşan bir varlıktır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Fizikî ve Beşerî Çevre Sağlığı İçin Hijyen Duası Meselesi

Özelde İslâm dini için söyleyecek olursak ilâhî ve nebevî temel bilgi kaynaklarının kitap ve sünnet olduğu, herkesçe bilinen bir husustur.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İnsan, Fıtrat ve Çevre Meselemiz

Sürekli reklamların ışıltısı ile beslenen mücevher ve pırlantalı yüzük siparişleri…

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Fıtrata Dönüş

Bir fıtratla doğar insan, hayata öyle başlarız. Fıtratımız bize özgü bir özdür ve bahşedilmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Dijital Dönüşüm Evresinde Anadolu İrfanı

Dünyamız, gerçekten büyük dönüşümlerin yaşanacağı bir değişim çağına girdi.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Bir Hadisât Ayeti Olarak Korona!

Bu salgın süreci boyunca meselenin maddi boyutu epey konuşuldu. Ama kimseler manevi virüslere dikkat çekmedi.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

COVID-19 Sonrası Toplum Nasıl Şekillenecek?

“Covid-19 sonrası toplumda Müslümanları nasıl bir ‘insanlık durumu’ bekliyor?” sorusuyla muhatabız.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Kur'ân-ı Kerîm'de Fıtrat Kavramı

Din, Allah’la insan arasındaki ilişki ve bu ilişkinin yol, yöntem ve tarzıdır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Pandemi ve İslâm Tarihindeki Yeri: Amvâs Vebası Örneği

Onlar, başlarına bir musibet gelince "Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz." derler. El-Bakara 2/156.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

el-Latîf İsminin Işığında Musibetleri Okumak

Tarih sahnesi pek çok savaş-barış, doğal afet, yangın ve salgına ev sahipliği yapmıştır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Modern Dünyanın Bunalımı

Öyle görünüyor ki yarı yolda duruş artık hiç mümkün değil.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Fıtrat Ahlâkıyla Öze Dönüş

Bütün varlıklar, olaylar ve eşyanın mesajı nasıl ki ilâhî ayet, ders ve ibret ise küresel pandemi olarak COVID-19’un da mesajı ilâhî ayet, ders ve ibrettir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Koronavirüs Bağlamında Zulüm, Umumi Musibetler ve Kötülük Problemi

Kimimiz neden ve nasıllarla boğuşmayı çoktan bırakıp alıştı, kimimiz ise daha derin düşüncelerle baş başa kalmayı tercihe şâyan gördü.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hazreti Salgın

Ruhsal hastalıkların iyice arttığı bir zamandı. Ruhlar tek tek öldü-ölecek bir zaman…

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İnsanın Değişmeyen Doğası: Fıtrat

İnsanın tanımını değiştirebilir, insanın yapısını ve amaçlarını her devirde yeniden tanımlayabilir miyiz?

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Transhümanizm: İnsanın ve Dünyanın Dönüşümü

Transhümanizm, bilim ve teknolojideki hızlı değişimler karşısında “insanın geleceğini” daha iyi anlamaya çalışan bir “felsefe” olarak görülebilir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Ümmetin Çin Seddi Önündeki Son Kalesi: DOĞU TÜRKİSTAN

İlk Müslüman Türk devletine ev sahipliği yapan Doğu Türkistan, kadim tarihten bu yana insanlığın medeniyet ve kültür merkezlerinden biri olmuştur.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Ümmet ve Yerel Değerler

Mevzii ve mahalli yani yerel ve bölgesel değerlerin ümmete katkısı iki şekilde ele alınabilir ve yorumlanabilir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Safları Sık ve Düzgün Tutalım

Ah nerde o eski bayramlar diye mevzu açmayı seviyor, hele bir de mevzuyu açan dedemse dinlemeye bayılıyorum.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Değeri, Özellikleri ve Sorumlulukları Açısından Ümmet-i Muhammed

Ümmet-i Muhammed’in bir ve bütün olarak ümmetin maslahatını her şeyin önüne alma sorumluluğu vardır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Ümmet Kavramı ve Anlam Dünyası

Ümmet, lafız bakımından tekil, anlam bakımından çoğul olan Arapça bir kelime olup “e-m-m” kökünden türemiş bir isimdir ve çoğulu “ümem”şeklinde gelir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Biz Ümmetiz!

Ümmet olmayı bütün değerlerin üzerinde görmek Kelime-i Tevhid altına attığımız imzanın, vermiş olduğumuz sözün yani Müslüman olmamızın bir gereğidir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hadislerle Ümmet Kavramı

Ümmeti, inandığı ilkelerin şuuruyla hareket eden, sorumluluk sahibi ve belirli gayeleri olan kimselerin oluşturduğu topluluk şeklinde tanımlamak da mümkündür.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Ümmet

Ümmet ifadesi, millet kavramı dışarıda bırakılarak açıklanamaz.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Ümmet ve Toplumsal Bilinç

Ruhları yaratan, nimet veren; gazabı kaldıran, ümmetleri yücelten, kalemle insana bilmediğini öğreten Allah’a hamdolsun.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Ümmet Olmanın Önündeki Engeller ve Düş Görme Mesafesi

İnsan iyiliği ve kötülüğü eğilimli varlık olarak yönlendirmeye açık bir fıtrata sahiptir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Ümmetin Birleşmesi Mümkün Mü?

Ümmet deyince aklımıza; bir inancı benimsemiş,aynı hedef ve doğrultuda dayanışma içerisinde yürüyen insan topluluğu gelir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

En Hayırlı Ümmet

Milyonlarca yıldır insanlığa ev sahipliği yapmış olan Dünya, kendisinin bir zerre gibi kaldığı tüm âlemlere rahmet olan birini ağırladı.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

21. Yüzyılda Bir Siyer Siması: DOĞU TÜRKİSTAN

İnsanlığın her döneminde Allah’ın kâinat âyetleri tecelli ederek gelmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Genç Davetçinin Ruh Dünyası

Davetçi, tüm varlığıyla İslâm davasına adanmış muvahhid ve mücahid adamdır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Dünden Bugüne Tebliğ ve İlkeleri

Her konuda olduğu gibi tebliğde de ümmetin örnek ve önderi hiç kuşkusuz, mealini verdiğimiz son ayetin kendisi hakkında indiği Resûlullah'tır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

En Değerli Nebevî Miras: Tebliğ

Tebliğ, gönderilen tüm peygamberlerin yaratılış gayesi, varlık nedeni ve ortak sıfatıdır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Davet Sorumluluğu

Davet sözcüğü sözlükte “çağrı, çağırmak, bildirmek” anlamlarına gelmektedir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Batı’da Davet ve Tebliğ Çalışmalarında Nelere Dikkat Edilmeli?

Müslümanlar ise her şeye rağmen gayr-i müslimlere tebliğle görevlidirler.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

“Resûlullah’ın İslâm’a Davet Metodu”

Allah’ın yolu olan İslâm’a davet 124 bin peygamberin görevlendirilme sebebidir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Her Müslüman Davet Yapmalı Mıdır?

İlk olarak davetin kelime anlamı ve İslâm dinindeki hükmünden bahsedelim:

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Afrika Kıtası’nda İslâm ve Davet

Afrika kıtası 30 milyon km’lik bir yüzölçümüne sahiptir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Türkiye'de ve Dünyada Çağdaş Davetçiler

Hz. Muhammed’e (sas) gelince, son peygamber olması hasebiyle onun daveti evrenseldir; belli bir zaman ve belli bir topluma münhasır değildir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Teknolojiyle Davet mi Yoksa Teknolojiye Davet mi?

İnsanlığın basit teknikten modern teknolojiye geçmesi 18. yüzyılın sonlarına denk gelir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Tebliğ ve Davet Üzerine

Gerçek olan İslâm’dı ve onu duyurmak, başkalarına öğretmek asla ertelenecek bir şey değildi.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Muallim-i Evvelimiz Mus'ab bin Umeyr

Yaşadığınız coğrafyada, tanınmış bir sülaleye mensup zengin bir ailede dünyaya geldiğinizi tasavvur edin.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Modern Dönem Tebliğcilerinin Toplumu Etkileme Biçimleri

Günümüzde fazlasıyla duymaya başladığımız “sosyal medya” hayatımızın vazgeçilmezihaline geldi.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İslâm Davetçisi ile Misyonerin Farklılıkları

İslâm geleneğinde dinin insanlara duyurulması ve tanıtılmasına ‘tebliğ’ ve ‘davet’, bu faaliyeti üstlenen kişiye ‘tebliğci’ denilmektedir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Davetçi Kimliğimiz ve Sorunlarımız

Davet, fıtratı bozulmamış duygu ve düşünce kodlarına fıtratını hatırlatmaktır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Çağdaş Davet Hareketleri

Vazifenin ayette bir topluluğa yüklenmiş olması, haliyle organize bir hareketliliği lüzumlu hale getiriyordu.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber'in (ﷺ) İslâm Davetinde İçerik Meselesi

Davet, iyi ve güzel olanın yaygınlaştırılması, çirkin ve kötü olanın ise engellenmesine yönelik çabalar bütünü olarak değerlendirilebilir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Kur'ân'dan ve Hadislerden, Tüccarlara Altın İlkeler

Ey Müslüman Tüccar! Ticaretin kendine özgü bir heyecanı, gerginliği ve havası vardır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Bir Tüccar Olarak Hz. Peygamber ﷺ

Yirmili yaşlara gelince tarih, O'nu (sas) ticaretin vesile olduğu bir müessese içerisinde kayıt edecekti.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İslâmî Finans Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme

Genelde İslâmî ekonomi ile İslâmî finansı aynı kavram olarak görülüyor.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İslâmî Finans: Fikrî ve Tarihi Temeller, Mevcut Durum, Sorunlar ve Gelecek Vizyonu

İslâmî finans kavramını, İslâm iktisadı çerçevesinde ele aldığımızda elbette bu kavramın fikrî kökenleri ve tarihî tecrübesi çok eskilere gider.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Kâinatın Odak Noktası: Estetik

Estetik, göstergenin işlevidir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İslâm Sanatı’nın Kaynakları

İslâm Sanatı’nın üzerine inşa edildiği ilk unsur Kur’an’dır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Sanat Fıkhı

Sanat, Yüce Allah’ın insana bahşettiği güzellik duygularını eşyaya ve eserlerine yansıtmasıdır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Sinema Bir Tebliğ Aracı Olabilir Mi?

Herkesin kabul edeceği gibi sinema, muhataplara mesajları iletmede bu çağın en etkili araçlarından biridir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İslâm Sanatı’nın Özellikleri Üzerine

Batı karşısında evrensel duruşu olan tek dünya İslam Medeniyeti’dir. İslam Sanatı da bu medeniyetin bakış açısı sonucunda şekillenmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Sinemanın Manevi ve Estetik Mahiyeti

İlk ortaya çıkış itibariyle 1895 yılı esas alındığında, hemen hemen eşzamanlı Fransa ve Amerika’da seyirci karşısına çıkan bu sanat, dünyada da Batı hakimiyetinde gelişmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Estetiğin Seyri ve Sanat Anlayışımız

Estetik, zanaatı ve sanatı da kuşatan konumuyla işlevsel ve güzeli bir araya getiren üst başlık konumundadır.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber’in ﷺ Gençlerin Duygularını Terbiye Etmesi

Gençlerin istekleri ve talepleri karşısında Hz. Peygamber, gayet soğukkanlı ve gençlerin yanında duran bir duruş ortaya koymuştur.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber'in ﷺ Etrafındaki Gençler

Allah Resûlü (sas), gençlerin kendi ilgi alanlarında yetişmesine büyük dikkat göstermiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Sahâbe'nin Rehberiyeti ve Gençlere Vasiyetleri

Peygamberimiz açık bir dil ile onları bize gökteki yıldızlar diye tanıtıyor, yolunu ve yönünü şaşıran insan için her dönem pusula olacaklarını öğretiyordu.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber ﷺ ve Genç Kızlar

Hz. Peygamber İslâm’ı tebliğ ederken ilk andan itibaren kadın-erkek, genç-ihtiyar, zengin-fakir, hür-köle ayırımı yapmaksızın herkesi İslâm’a davet etmiştir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Hz. Peygamber’in ﷺ Keşfettiği Genç Sahâbî: Zeyd b. Sâbit

Hz. Peygamber kabiliyetli gençleri keşfederek onların yeteneklerini en güzel şekilde kullanmaları için imkân tanır ve önlerini açardı

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Peygamber ﷺ ve Gençlik

Resûlullah’ın (sas) gençlere yaklaşım tarzı ve onlarla ilişkileri, olumsuz etkilere karşı birer güzel örneklik teşkil edecektir.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

Genç Peygamberin Genç Ümmetiyiz

Hz. Peygamber’in (sas) kendisi gençti, dostları gençti, ümmeti gençti. O’nun mesajı gençler aracılığıyla yayıldı.

Devamı ...
Resûlullah Efendimizin (sas) İsimleri Ve Anlamları

İnançlı İnsanların İktidarla İmtihanı Gençleri Zorluyor

İnançlı insanların iktidarla imtihanı gençleri her yönden zorladı. Özgürlük ve geniş imkanlar radikal kopuşlar ve boşluklar doğurdu.

Devamı ...

Bağlar Mah. Çeşme Sok. No:10/A Güneşli / İSTANBUL
+90 212 550 0 571
info@siyerdergisi.com

Gizlilik Koşulları | Yasal Uyarılar


Copyright 2016 Siyerdergisi.com. All rights reserved.