Menü
“Nûn. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun! Rabbinin ni’meti ile sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için, elbette kesintisi olmayan mükâfat vardır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka çok büyük bir ahlâk üzeresin.” (Kalem Sûresi, 1-4)

Okumak ve yazmak; bilmek ve bildiğini baş­kasına aktarmak/beyan etmek..

Hz. Adem (as) ile başlayan insanlığın yeryüzün­deki varlık serüvenin ilk dönemlerinden, bilinen en kâdim medeniyetlere kadar pek çok farklı zaman ve zeminlerde her daim varola gelmiş bir eylemdir okumak ve yazmak.
İnsanlığın medar-ı iftiharı İslam Medeniyeti’nin usûl ve esası olan Kur’an-ı Kerim’in ilk inen vahiy, aynı zamanda ilk emri “Oku!” olmuş ve akabinde birkaç vahiy sonrasında ise yazımızın serlevhasında yer alan okumak ve yazmak eyleminin ana malzemesi ‘kalem’e yemin ile başlayan ayetler nâzil olmuştur.

Söz söylemek, tarihe not düşmek ancak yaz­mak ile olur. Yazı, sözün bekasıdır. Söz uçar, yazı kalır…
Peki ne yazacağız bize ve bizden sonraki ne­sillere?…Bu soruya vereceğimiz cevap, bizi Siyer Dergisi’nin dergiler dünyasındaki yeri ve anlamına götürecektir. Siyer Dergisi, ‘Çok büyük bir ahlak üzeresin’ beyanının o güzide muhatabı Efendimiz’in (sas) mübarek hayat-ı seniyyelerinin teneffüs edildiği Asr-ı Saâdet’ten günümüze bir nefes ve günümüzden yarınlara bir miras/emanet olma yolunda bir seyirdir.

Siyer Dergisi, bilinip de doyuma ulaşılmışın değil; pek az bilinen, arananın/arzu edilenin izinde olmaktır. Siyer Dergisi, Siyer-i Mustafa’nın (sas), rahle-i tedrisinde yetişecek yeni neslin mekteb-i suffası’dır.
Siyer Dergisi, 3 ayda bir yayınlanan toplumun her kesimine Hz. Peygamber’in (sas) kutlu hayatının güzelliklerini, mesajlarını, örnekliklerini sunmayı hedefleyen; aynı zamanda zengin içeriği, birbir­lerinden kıymetli hocaların ve genç yazarların tespitlerinin; söyleşilerin, özgün araştırma ve çalışmaların yer alacağı oldukça münbit bir zemindir.

Çalışma bizden Tevfik Yüce Rabbimizdendir.

İlkelerimiz

Siyer Vakfımız, Ekim 2010’da kurulurken, çalışmalarını hangi ilkelere bağlı olarak yürüteceğini toplumumuza beyan etmişti. 10 madde halinde ortaya konan o ilkeler, dergilerimiz içinde geçerli olacaktır. Bundan dolayı bu 10 maddeyi, dergilerimizin ilkeleri olarak uyarlayıp dikkatlerinize arz ediyoruz:

 1. Dergilerimiz, asla Hz. Peygamber’i (sas) anlama adına, O’na (sas) yeni bir imaj ve vizyon oluşturma çabasına girmeyecek, Allah’ın peygamberi için seçtiği ve nitelendirdiği bilgi ile yetinecek ve bunları anlamaya, anladığını yansıtmaya çalışacaktır.
 2. Dergilerimiz, Hz. Peygamber’i (sas) anlatacak yeni bir dilin üretilebileceği imkânına inanarak, temel kaynaklardan ve sahih İslamî gelenekten istifade ederek böyle bir siyer dilinin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
 3. Dergilerimiz, Hz. Peygamber’i (sas) anlatmanın sadece sözle olmadığına, olamayacağına inanarak, O’nu (sas) anlatmanın en önemli yolunun hal dili olduğunun bilincinde yürüyecek ve okuyucularına bu mesajı vermeye dikkat edecektir.
 4. Dergilerimiz, Hz. Peygamber’in (sas), hayatın her alanına ve her anına yönelik, mutlaka söylediği bir sözü; gösterdiği bir adımı olduğu gerçeğini unutmadan; adımlara rehberlik ve sözlere ayar olacak yegâne ölçünün nebevî miras olduğu hakikati ile hareket edecektir.
 5.  Dergilerimiz, Efendimiz’in (sas) attığı her adımın arkasında bir mana yattığının bilincinde olacak, o mananın ne olduğunu anlamak adına, Siyer’i sadece satırlardan değil, o satırların içinde var olan hikmetli tavrın öğrenilmesine de katkı sağlamaya çalışacaktır.
 6. Dergilerimiz, bir Müslümanın Hz. Peygamber (sas) ile olan münasebetinin düzeyi ve seviyesini belirleme adına, ifrat ve tefrite sapmadan, son derece doğal aynı zamanda da ciddi, her an canlı ve taze bir iletişim bağı oluşturmak için çalışmalar yapmaya özen gösterecektir.
 7. Dergilerimiz, el-âleme laf yetiştirmek veya âlemi terbiye etme yerine, tüm okuyucuları ile kendini terbiye ve yetiştirme gayretinde olacaktır.
 8. Dergilerimiz, herhangi bir cemaatin, hizbin, grubun, fırkanın malı değil; büyük İslam ailesinin küçük bir ferdi olarak; Allah’ın kendisine isim olarak verdiği Müslüman nitelendirmesini şiar edinerek, o kutlu manaya gölge düşürecek her türlü söz ve davranıştan uzak duracaktır.
 9. Dergilerimiz, büyük emelleri olan ama büyük konuşmayan, istikbalini köklerinde gören ama nostalji rüzgarlarına kapılmayan, ulvî sevdaları olan bundan dolayı da küçük hesapların peşine düşmeyecek olan bir mektep olacaktır.
 10. Dergilerimiz, Hz. Peygamber’i anlama ve anlatmada, gecesi gündüz kadar aydınlık olan nebevî mirasa gölge olmadan, Kur’an’ın ifadesi ile Sirace’n-Münira/Nur saçan bir kandil olan Efendimiz’in (sas) o hayat dolu dirilten mesajlarını, günümüz dünyasına yansıtmaya çalışan bir ayna olmaya gayret gösterecektir.

Hedeflerimiz

 1.  Dergilerimiz, Hz. Peygamber’in (sas) toplumun her kesimi tarafından iyice tanınmasını, mesajlarının anlaşılmasını, kavranılmasını ve özellikle hayatlara taşınmasını öncelikli olarak hedeflemektedir.
 2. Dergilerimiz, yayın hayatına başladıktan sonra şartlara ve ihtiyaçlara göre aylık olarak yayınlanmaya çalışacak, daha sık aralıklarla mesajını ulaştırmaya gayret edecektir.
 3. Dergilerimiz, Siyer ile ilgili ilmî, fikrî ve edebî çalışmaların artmasını ve toplumda yaygınlaşmasını teşvik edecektir.
 4. Dergilerimiz, ilk etapta dört dil üzerinden e-dergi olarak hizmet vermeye başlayacak ama yakın bir zamanda ihtiyaca göre diğer dillerde de hizmet verecektir.
 5. Dergilerimiz, bir mektep işlevi görerek genç kardeşlerimizin yetişmesine, araştırma ve fikir üretme adına onlara sürekli destek olacaktır.
 6. Dergilerimiz, toplumda Hz. Peygamber (sas) sevgisinin ve tabi ki bu sevginin bir tezahürü olarak ittibanın artması adına birçok etkinliğe, programa, sempozyum ve ilmî çalışmalara imza atacaktır.
 7. Dergilerimiz, özellikle Siyer ve Hadis alanlarında olmak üzere gerek ülkemizde, gerek Dünya’nın farklı yerlerinde yapılan çalışmalardan istifade edecek, mümkün olduğu kadar ortak çalışmalar içerisinde olmaya gayret edecektir.
 8. Dergilerimiz, belirlenen ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek, azami derecede ilkelere sadakat göstererek yürüyüşüne devam edecektir.
Scroll Up