Menü
Nebevi Varisler
Ebü’l-Haccâc Mücâhid b. Cebr el-Mekkî el-Mahzumî, tâbiîn neslinin önde gelen müfessirlerindendir. Tâbiîn döneminde, sosyokültürel, dinî ve düşünsel ya
Damla Mıdış
Takvâ Sahiplerinin Öncüsü Hasan-ı Basrî Beyza Durna “Sonsuz olan Cennet, dünyada yapılan birkaç günlük amelin değil, hâlis bir niyetle yapılanların ka
Beyza Durna
Cafer b. Ebû Talib, Hz.Peygamber’in amcasının oğludur. Künyesi Ebû Abdullah’tır.Kendisine “cennette uçan” manasında “et-Tayyar fi’i cenne” denilmekt
Zeynep Simit
Medine’de 34 (654) yılında Hz. Osman’ın halifeliğinin son dönemlerinde doğmuştur. Ailesi hakkında çok bir bilgimiz bulunmamakla birlikte babası Y
Ruveyda Büyükkendirci
61’de (680) Medine’de doğdu. Babası Mısır Valisi Abdülazîz b. Mervân, annesi Hz. Ömer’in torunu Ümmü Âsım’dır. Emevi Ailesinden olduğu için saraylarda
Kevser Özdağ
Dile kolay on iki sene şehir şehir gizlenerek Haccâc’ın zulmünden kaçtım.  Sonra denizden bunalıp okyanusu özleyen balık misali yoruldum ne olacaksa o
Sümeyye Çiftçi
Sezai Karakoç’un “Masal” şiirinde bahsettiği “ağaçlara baka baka büyüyen”1 Yedinci oğul kimdi acaba, teşrif etti mi bu dünyaya ya da çoktan göçüp gitt
Sümeyye Çiftçi
Kâdî Şüreyh ünvanıyla bilinen Şüreyh İbn el-Haris, M. 639 yılında kırk yaşında iken Hz. Ömer (ra) tarafından kadı tayin edildiği rivayetinden yola çık
Necmeddin Beytullah Ünnü
DOSYA
İlkeli Yönetim
Ramazan Kayan
Kudüs’te Bir Eşraf Ailesi: el-Hüseynîler...
Sezai Balcı
Gazze: Direniş ve Diriliş Mektebi...
Abdullah Yıldız
Zafer Vadedilen Kur’ân (Tufan) Nesli...
Recep Songül
Filistin Direnişi Bize Ne Anlatıyor?...
Aydın Ünal
RÖPÖRTAJLAR
“Gazze’de yaşananlar, Batı’nın dünya kamuoyundan, ...
Derda Küçükalp
"Filistin davası, Filistinlilerin ya da Arapların ...
Abdurrahman Arslan
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak. Ama!...
Abdülhamit Güler
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Prizren’de Osmanlı Evladı Olmak
Mikail Çolak
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
F Tipi Dünya
Rumeysa Döğer
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
NEBEVİ VARİSLER
Mücâhid b. Cebr
Damla Mıdış
Takvâ Sahiplerinin Öncüsü Hasan Basrî...
Beyza Durna
Ca'fer b. Ebû Talib
Zeynep Simit
Süleyman b. Yesâr
Ruveyda Büyükkendirci
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
Scroll Up