Menü
Editörden
Değerli Dostlar, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun... 7 Ekim’de başlayan ve dördüncü aya doğru yol alan büyük bir “katliama” şahi
Ahmet Mercan
Kıymetli Dostlar, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 7 Ekim’den bu yana Filistin’den, Gazze’den gelen acı haberlerle hepimiz büyü
Mehmet Kaman
Kıymetli dostlar, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun... Ülkemiz ve dahi komşularımız 6 Şubat 2023 sabahı “yüzyılın afeti” olar
Muhammed Ali Alioğlu
Bizi var eden, varlığından da haberdâr eden âlemlerin Rabbi Allah’a (cc) hamd, âlemlere rahmet O’nun kutlu elçisi Muhammed Mustafa’ya (sas) salât ve s
Muhammed Ali Alioğlu
Bir kar serinliğidir kimine, kimine kavurucu bir ateş... Kimi için son, kimi için sonsuzluğa bir kapı... Bir an için duralım ve hiçbir şeyi açıklama
Mehmet Kaman
Kıymetli dostlar, Fıtri olan, kulluğu içinde taşıyan bir özellik taşır. Fıtrat, insanın kulluğunu dayandıracağı temeli işaret ederken inşa edici bir
Abdülaziz Tantik
Kıymetli dostlar, Verdiği her bir nimet için Allah’a (cc) sonsuz hamd olsun. Rabbimizin veridiği nimetlerin kıymetini bilmemiz için bıkmadan, usanmad
Mehmet Kaman
Sevgili Okurlar, Matbu yayıncılığın ve özellikle dergiciliğin can çekiştiği bu dijital çağda, 2016 yılından günümüze kadar azimle ve kararlılıkla çık
Abdülaziz Tantik
Kıymetli dostlar! İnsanın dünya serüvenini ve bu serüven üzerine etkisini anlamak ve anlamlandırmanın yolu ve yöntemi insanın bütün boyutluluğu içind
Abdülaziz Tantik
Kıymetli dostlar! Birey, toplum ve insanlık olarak oldukça ağır imtihanlarla yüzleştiğimiz şu günlerde yeni sayımız ile karşınızda olabilmeyi bizlere
Muhammed Ali Alioğlu
Kıymetli dostlar! Yavaş yavaş eski normallere dönmeye başladığımız şu günlerde yeni sayımız ile karşınızda olabilmeyi bizlere nasip eden Rabbimiz’e h
Muhammed Ali Alioğlu
Bismillahirrahmanirrahim... Değerli okuyucularımız, Yeni ve dopdolu bir sayı ile yeniden sizlerle buluşmayı nasip eden Rabbimize binlerce hamdü sena
Muhammed Ali Alioğlu
Bismillahirrahmanirrahim... Değerli okuyucularımız, Rabbimize binlerce hamd-ü senâ olsun ki bu yeni sayımız ile birlikte yayın hayatımızın 5. yılını
Muhammed Ali Alioğlu
Bismillahirrahmanirrahim... Değerli dostlar! 2020’nin bu son sayısıyla sizlerle tekrar buluşmayı nasip eden Rabbimize binlerce hamd ü sena olsun...
Muhammed Ali Alioğlu
Bismillahirrahmanirrahim... Hamd, insanı ‘ahsen-i takvîm’de yaratıp ona en güzel ve en mükemmel biçimi veren Hâlık-ı Zülcelâl’e; salât ve selâm, ‘üsv
Muhammed Ali Alioğlu
Bismillâhirrahmânirrahîm İnsaniyeti ahsen-i takvim mertebesinde yaratıp şu fâni âlemin halifesi kılan âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Ruz-i mahşe
Muhammed Ali Alioğlu
Bismillâhirrahmânirrahîm Bizleri var eden, varlığından haberdar eden Rabbimiz’e binlerce hamd-ü senâ, O’nun alemlere rahmet ve rehber son elçisi Efen
Muhammed Ali Alioğlu
Yeni ve dopdolu bir sayı ile tekrar karşınıza çıkmayı bizlere nasip eden Rabbimize binlerce hamd ü senalar olsun... Geçen sayılarımızda olduğu gibi b
Muhammed Ali Alioğlu
Ademoğlunun “beşeriyet”ten “insaniyete/islâmiyete” doğru tekamülü imtihanında belki de en zor ve çetin soru(n)ların çıktığı alan mal ve mülk mevzusu o
Muhammed Ali Alioğlu
Sanat ve estetik, uzun bir süredir İslâm dünyasında en problemli ve anlaşılması zor alanlardan biridir. Özellikle Osmanlı’nın son dönemiyle birlikte İ
Yunus Emre Tozal
Dergicilik zordur, meşakkatlidir. Hele bir de sosyal ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı zamanlarda bir dergiyi ayakta tutmak ve istikrarlı bir şekilde
Muhammed Ali Alioğlu
Allah’a hamd, âlemlere rahmet Hz. Peygamber’e salât ve selam; onun âl ve ashâbına da selam olsun. Bu sayımız ile “tematik” başlıklar serimizin hitamı
Muhammed Ali Alioğlu
Bismillahirrahmanirrahim Allah’a hamd, âlemlere rahmet Hz. Peygamber’e salât ve selam; O’nun âl ve ashâbına da selam olsun. Rabbimize binlerce h
Muhammed Ali Alioğlu
Dergimizin 2018 yılının ilk sayısından itibaren ülkemizin ve İslâm dünyasının genel gidişatının bir değerlendirmesi olabilecek, yaşanan hadiseleri Kur
Muhammed Ali Alioğlu
Bismillahirrahmanirrahim Allah’a hamd, âlemlere rahmet Hz. Peygamber’e salât ve selam; O’nun âl ve ashâbına da selam olsun. Miladî 2018 yılının
Muhammed Ali Alioğlu
Bismillahirrahmanirrahim Allah’a hamd, âlemlere rahmet Hz. Peygamber’e salât ve selam; O’nun âl ve ashâbına da selam olsun. Dergimizin bu dördün
Muhammed Ali Alioğlu
Bismillahirrahmanirrahim. Allah’a hamd, âlemlere rahmet Hz. Peygamber’e salât ve selam; O’nun âl ve ashâbına da selam olsun. Bu üçüncü sayımızda bir
Muhammed Ali Alioğlu
Bismillahirrahmanirrahim. Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd, her zeminin ve zamanın tartışmasız rehberi Hz. Peygamber’e salât ve selam, O’nun âl ve a
Muhammed Ali Alioğlu
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn ve’s-Sa­lâ­tu ve’s-Selâmu a’lâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ Âlihî ve Sahbihî ecmaîn... Siy
Muhammed Ali Alioğlu
DOSYA
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
Soykırımın Hesabını Boykotla Sorabiliriz...
Ersin Çelik
Gazze Saldırısı Üzerinden İki Kutuplu Dünyanın Ger...
Recep Songül
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up