Menü
Dosya
7 Ekim’de el-Kassam birlikleri, Filistin’deki daha özelde Gazze’deki ölümcül ambargoyu aşmak ve işgal altındaki 106 yıllık Mescid-i Aksa yaramızı tekr
Hamza Türkmen
Bismillah… Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a (cc) mahsustur. O’na hamd eder, O’nu tesbih ederiz. Allah’ın salât ve selamı şükreden kul ve vazifesin
Maruf Çelik
Tarihe müdahale olarak kabul edilen bütün tarihî hadiselerin/vakaların ortak özelliği, az bir gücün çok büyük bir gücü yenilgiye uğratması, az ama kar
Abdülaziz Tantik
Aslında boykot fıtratımızda var. Hatırlayalım, ta çocukluktan başlar. Bizler anımsamayız belki ama annelerimiz ve etrafımızdaki büyükler inatçı çocukl
Ersin Çelik
Her ne kadar çeşitli yöntemleri, beklenti ve hedefleri olsa da iki kutuplu bu dünyada her kutbun kendi felsefe ve fikri üretiminin etkisi ile hareket
Recep Songül
Mavi Marmara Neden Yola Çıkmıştı? Bizi, Gazze’deki Filistinli çocuklar çağırdı. Kucağında evladı can çekişen anneler çağırdı. Bizi “Bu dünyada vic
Gülden Sönmez
Mukaddes topraklardan yayılan ve Müslümanların çaresizliğini ortaya koyan son durumda gördüğümüz şeyler; bu toprakların kıymetini, evrensel İslâm kiml
Halid el-Üveysi
Dinler insanlık tarihinin gelişiminde etkin bir rol oynamakla birlikte aynı zamanda bu yapı insanlığın sömürülmesinde de önemli bir alanda yer almakta
Ebrar Elveren
Her birimizin, içinde yaşadığımız toplumun görünür görünmez dehlizleri ve yaşadığımız bu hayatın içinde akış - gidiş var. Canlı, hayat dolu bir ruh...
Mehmet Kaman
Resûlullah Efendimiz’in (sas) Mekke-i Mükerreme'de başlayıp Medine-i Münevvere’de devam etmiş bulunan yirmi üç yıllık peygamberlik hayâtının yirmi yıl
Mustafa Fayda
Sahâbe ve Önemi Yaygın tarifiyle Hz. Peygamber’i (sas) mümin olarak gören ve onunla birlikte bulunan kişiye “sahâbî” denilmektedir. Bu kelimenin ço
Mefail Hızlı
“Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur.” (Aliya İzzetbegoviç)             Hayat, ancak beden ve
Muhammed Emin Yıldırım
Şemâilü’n-Nebî, “Hz. Peygamber’in (sas) fizikî özelliklerini ve ahlâkî güzelliklerini ifade eden bir terim” dir. Bu tür eserlerde “Allah Resûlü’nün dı
Hüseyin Algül
Penceremden dışarı bakıyorum ne masmavi deniz var önümde ne de yeşilin binbir tonuyla boyanmış huzurlu bir manzara. Gözüm görmek isterken güzeli, kula
Fatma Sümeyye Yemiş
Önünde kıvrıla kıvrıla uzanıp giden çöl boyunca adımlarını kısa ama hızlı atarak yürüyordu derviş. Yokluk ehliydi, varlığa doğru gidiyordu. Varlığı he
Esra Nur Oylum
Hayat kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de “Tüm insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı topluluk”[1] olarak tarif edilen biz Müslümanlar, aynı âyette bildir
Kubilay Aşkın Durdağ
Gerçekliğin kilit taşı insandır. Anlayışı, pratiği arkaya bıraktığı tecrübenin niteliği ile insan akışın öznesi durumundadır. İnsanın topluma sunduğu
Ahmet Mercan
Bir örnekliğin oluşumu belirli bir tecrübî birikimin varlık sahasına çıkması ile öne çıkabilecek bir olgudur. Örneklik, bir sosyal ve bireysel değişim
Abdülaziz Tantik
Yaratılan her bir canlı varlığın kendi yapısına ve şartlarına göre bir eğitilme, yetişme ve olgunlaşma süreci vardır. Bir kuşun, bir kuzunun, bir karı
Ömer Çelik
İSTİŞARE Hz. Ömer’in icraatının temelinde istişare bulunmaktadır. Halîfe bu konuda Hz. Peygamber (sav) ile selefi Hz. Ebû Bekir’in yolunu takip etm
Adem Apak
İnsan, akıllı bir varlık olmakla birlikte doğumundan ölümüne kadar geçen süreçte pek çok konuda desteğe ve rehberliğe muhtaçtır. Eğitim, iyi bir insan
Yusuf Ziya Keskin
Sezai Karakoç, bir bütünlük içinde kendi düşünce sistemini kurmuş tarihimizdeki ender şahsiyetlerden biridir. Medeniyetten yenilenmeye, tarihi sosyolo
Temel Hazıroğlu
İnsanlığın en kadim sorunu ya da erdemi ‘güven’ olsa gerek. Habil ile Kabil’den beri insanın insanla derdi, güvenebilmek üzerine. Yine insanoğlunun en
Abdülhamit Güler
Sosyal değişme, Sosyolojinin en önemli ve zor açıklanan konularından biridir. Ibn Haldun, sosyolojik açıklamalarını sosyal değişme faktörü çerçevesind
Sami Şener
Hz. Muhammed’in (sas) peygamberliğinin beşinci yılında, Mekkeli putperestlerin işkencelerine dayanamayan bazı Müslümanlar Habeşistan’a göç etmişlerdi.
Osman Çetin
İnsan, şiir sayesinde kendi varoluşu ile yüzleşmekte, tarihe ve çağa tanıklık etmektedir. Şairin bakışında, şiirin öznelerinin bakışlarında bir dünya
Mustafa Yürekli
Dinler tarihine göre geleneklerin örnek model olarak sunduğu iman veya inanç kalıpları veya figürleri, öncelikle tecrübe ve ritüel odaklı aslında davr
Mustafa Alıcı
İlk insandan beri insanoğlu kendi soyundan kimselere karşı fıtratının gereği olarak her zaman saygı ve sevgi duyar, hürmet eder. Zaman zaman bu saygın
Mikail Çolak
6 Şubat sabahı ülkemiz bir felakete uyandı. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen ve verdiği hasarlarla bilim adamlarını bile şaşırtan bu felaket so
Tülay Gökçimen
Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem oldu. Bu depremlerde elli bini aşkın can kaybı yaşandı ve
Temel Hazıroğlu
İbn Haldun, “Coğrafya kaderimiz” derken, belki de doğrudan depremi kastetmemişti. Nasıl ki Freud, “Kadavramız kaderimiz” derken depremi kastetmediği g
Süleyman Doğan
Bir meseleye bakışınız/yaklaşımınız, o meseleye dair kabullerle şekil alır ve elbette sonrasındaki bütün yorumlar ve sonuçlar da buradan doğar. Kavram
Abdülhamit Güler
“Canı sağ olsun.” ne güzel duaymış, canların sağ olmadığı bir şehri tanıyınca anladım. Bu şehre bir hal olmuş. Meydanına ağır bir güvensizlik bağdaş k
Rumeysa Döğer
İslam inancına göre kaza ve kadere iman etmek altı iman esasından birisidir. Kur’an-ı Kerim’de kaderle ilgili geçen âyetlerde ‘kader’ kelimesi; takdir
Ramazan Altıntaş
Dini geleneklerin kutsal yazılarında zikredilen doğal afetler (özellikle tufan, salgın hastalıklar, yıkıcı depremler), ana hatlarıyla insanın inşa etm
Mustafa Alıcı
Dünya kevn ü fesat alemidir. Bir tarafta oluşlar olduğu gibi, diğer tarafta da yok oluşlar devam etmektedir. Yaratılan bütün varlıklar bir ecelle sını
Ömer Çelik
İnsanlar, olaylar ve nesneler karşısında kalan insanın ilk yaptığı işlerden birisi bunları anlamaya çalışmak olacaktır. Kendisini kuşatan evren karşıs
Mustafa Tekin
Öncelikle bilelim ki her şey ama her şey Allah’ın (cc) bir âyeti olduğu gibi depremlerde Allah’ın birer âyetidir. Üzerinde yaşadığımız bu yer kürenin
Muhammed Emin Yıldırım
Musibetler Karşısında Mümin Tavrı İnsanoğlunun doğayla iç içe yaşama girişimleri asırlar boyunca süregelen bir durumdur. İnsanlık çoğu zaman doğayl
Deprem ve sel gibi doğal afetler insanlık tarihi boyunca ürkütücü veya acı dolu zamanları ifade etmiştir. Var olan tüm yaratıklarla birlikte aczin pay
Doğa Esmanur Demirkuş
Özelde afetler konusunda ama genelde bütün meselelerde kapsamlı bir bakış açısı elde edebilmek için her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir hu
Mücahit Yüksel
Zatıyla kaim, “esmâ” ve “şuunatıyla” maruf olan Allah, yoktan var ettiği muazzam kâinatı, bazı yasalarla onun yaşanır varlığını devam ettirerek kullar
Cuma Karan
6 Şubat tarihinde büyük depremlerle sarsıldık. Kahramanmaraş merkezli depremler asrın felaketi olarak nitelendi. Bu nitelemeyi belirleyen etkenlerin b
Ahmet Mercan
Kader mevzuu üzerinde tartışmanın olduğu bir zemini işaret eder. Tartışmanın en önemli nedenleri ise kalkış noktasının farklılığından neşet etmesidir.
Abdülaziz Tantik
Bu soruya çoğumuz hemen olmaz diye cevap veririz. Ancak peygambersiz din olur mu sorusuna bir de şöyle cevap verebiliriz: Olur ama o din Allah’ın gönd
Muhammed Emin Yıldırım
“Ontolojik Statüsü İtibariyle Sünnet ve Din” başlığını taşıyan bu metin, ontolojik statüsü gereği insan varoluşunu Hak ve Hakikatle buluşturma iddiası
Kasım Küçükalp
İnsanın kendi başına bir yol gösterici olmadan doğru, güzel ve adalet üzere yaşamayı başaramadığı tarih boyunca bilinen bir vakadır. İnsan aklının öne
Abdülaziz Tantik
Nübüvvet, en genel manasıyla Allah ile insanlar arasındaki elçilik görevini ifade eden bir kavram olup inancın temel esaslarından birini oluşturmaktad
Fadıl Ayğan
1. Kanun Koyucu, Bilge, Önder, Uyarıcı ve Şifacı Kimlikleriyle İnsanlık Tarihi Boyunca İlahi/Metafizik Haber Getirici İnsanlar Günümüzde Batı dilleri
Mustafa Alıcı
Dünya ölçeğinde ve tarihsel süreçte beşerî ya da ilahî tüm dinlere bakıldığında, itikat, ibadet ve bunların dünyaya karşı tavır alışlarını ifade eden
Mustafa Tekin
Page 1 of 10
1 2 3 10
DOSYA
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
Soykırımın Hesabını Boykotla Sorabiliriz...
Ersin Çelik
Gazze Saldırısı Üzerinden İki Kutuplu Dünyanın Ger...
Recep Songül
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up