Menü
Dosya/Kitaplık
Demir Duvar, Filistin-İsrail meselesine dair temel eserlerin okunup, yeterince araştırma yaptıktan sonra ve de mümkünse bir uzman eşliğinde okunması g
Selcan Çakar
“Her uyuyuşumuzda bir daha uyanıp uyanmayacağımızı bilemeyiz. Korktuğumuz kurşun değildir pek, uykumuzda her şeyi havaya uçurmalarıdır daha çok. Birta
Fatma Hilal Topbaş
“Başlangıçta kendi içinde ve kendisinin sebep olduğu bir sorun olarak Filistin hakkında yazdım... Sonraları Filistin'i insanlığın bir simgesi olarak g
Selcan Çakar
“Burada dönen hayat tekeri masallarda olduğu kadar çirkeftir, kesinlikle ferde önem vermez, lüks ve debdebeli bir hayat sadece açlığın tesellisi, bura
Selcan Çakar
Bu kitap, Dr. Theodor Herzl'in Dünya Yahudilerine karşı haykırışlarla yankılanırken, Yahudi Devleti'nin kurulmasının sadece bir hayal olmadığı, aksine
Merve Yıldızbaş
“Gündüzün ufku gökle birleşti ve etrafındaki her şey sonu olmayan beyaz bir aleve dönüştü. Döndü ve göğsünü nemli toprağa yasladı. Toprak nabız gibi a
Selcan Çakar
İbrahim Guşe’nin hayat hikayesini ve yaşadıklarını anlatmak için ortaya koyduğu duygu ve bilgi dolu bu esere ismini veren, evlerinin penceresinden gör
Edanur Erdoğan
"Felaketin üstesinden gelebilmek geleceği talep edebilmekle mümkündür. Henüz inşa edilmemiştir gelecek ama onu talep etmekten vazgeçmek geçmişin tozun
Selcan Çakar
"Benim minik filozofum, dinle! İnsan genellikle altmış sene yaşar, değil mi? Altmış yılın yarısını uykuda geçirir. Geriye kaldı otuz sene. On seneyi d
Selcan Çakar
“Önemli olan yargılamak değil, anlamaktır.” Mourad, İsrail ateşi altında kalan Filistinli kurbanların ölüm ve mülteci kamplarındaki zor hayatlarını
Fatma Sümeyye Yemiş
Yazarımız 19. yy sonlarında doğmuştur. Yaşadığı dönem Osmanlı’nın yıkılışı ve yeni devlet anlayışı oluşumuna şahit olmuş ve dönemin toplumsal konuları
Esranur Gözübüyük
İnsanlık tarihi boyunca, belki de üzerinde en çok kitap yazılan, hakkında en çok konuşulan şahsiyetlerden biri Hz. Muhammed’dir. Hz. Muhammed’in hayat
Hicret Sarı
“Eğer İslam hukuku kaideleri ve hukuki meseleler sadece Kur'an ve Sünnetten ibaret olsaydı İslam hukuku insanların değişen ihtiyaçlarına cevap veremez
Ümmü Gülsüm Doğan
"Nesiller birbirlerinden gizli bir mesaj alır. Bu mesaj her zaman tek bir yolla anlaşılmaz. Zira tarihin her nesle verdiği mesajın rumuzları farklıdır
Selcan Çakar
Kitap beş bölümden oluşmaktadır. Marmara depremi üzerine psiko-sosyolajik araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; doğal âfetlerin insana ve çevr
Esranur Gözübüyük
Muhteva eser hayat döngüsünün bir parçası olan afetleri farklı yönlerden incelemektedir. Hadis ve siyer kitaplarına bakıldığında Hz. Peygamber’in (sas
Merve Yıldızbaş
“Doğal afet okuryazarlığı bireylere doğal afetlere ait bilgileri öğrenmenin yanında, bu bilgileri özümsemesine, doğal afetlere karşı tutum geliştirmes
Hüdanur Dayı
Kur’ân, Allah’ın rahmetinin her şeyi kuşattığını söyler. Yapılan bir iyiliğin ahirette on, yüz, yedi yüz ve hatta hesapsız olarak sahibinin karşısına
Fatma Sümeyye Yemiş
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up