Menü
Sinema
Dünya tarihinin kırılma noktaları vardır ve bu kritik süreçler sinemayı da doğrudan etkilemiştir. Sinema var olduğu zamandan beri hiçbir toplumsal ola
Abdülhamit Güler
İnsanlık tarihinin en olaylı toplumlarından biri İsrailoğulları olsa gerek. Kur’ân-ı Kerim’de de sıkça atıf yapılan ve ilişki kurulmasına dair uyarıda
Abdülhamit Güler
İnsanlığın en kadim sorunu ya da erdemi ‘güven’ olsa gerek. Habil ile Kabil’den beri insanın insanla derdi, güvenebilmek üzerine. Yine insanoğlunun en
Abdülhamit Güler
Bir meseleye bakışınız/yaklaşımınız, o meseleye dair kabullerle şekil alır ve elbette sonrasındaki bütün yorumlar ve sonuçlar da buradan doğar. Kavram
Abdülhamit Güler
Peygamberlerin hayatının ya da yaşadıkları bazı olayların filme alınması konusu sinema tarihinin en çetrefilli ve çeşitli başlıklarından biri olabilir
Abdülhamit Güler
Hayatı diri tutan olgulardan biri ‘taşınma’ olsa gerek. İnsanın bir yerden başka yere, yaşayışın ortamdan ortama, kokunun bir çiçekten başkasına, tohu
Abdülhamit Güler
Sinema, insanın hayatla kurduğu ilişki ve eşya ile irtibatı sebebiyle pozisyonunu belirlediği yöntemlerden biri olsa gerek. Nasıl bir ilişki, hangi eş
Abdülhamit Güler
Sinemanın kim için ne ifade ettiği meselesi, sanat var olduğu zamandan beri devam eden tartışmaya katılmak demektir. Esasında sanat ile kurulan bağ ta
Abdülhamit Güler
Eğitim kavramı, insanoğlunun gelişim sürecinin kavramsallaşması ve bir sisteme sokulması ile alakalı olsa gerek. Yoksa eğitim dediğimiz şey insan var
Abdülhamit Güler
İnsandan filme, sorudan soruya… Abdulhamit Güler İnsan yol gibidir. Başlar, devam eder ama bitmez. Hiçbir yol bitmez. Bittiği düşünülen yol, baş
Abdülhamit Güler
Sinemanın gücü ya da etkisi hususunda yapılan değerlendirmelerin sürekli güncellenmek durumunda kaldığını görüyoruz. Daha doğrusu, böyle olması gerekm
Abdülhamit Güler
Yenilik, geleceğin geleneğidir. Ahlâk da insanın yeniliğidir. Ahlâk ve etik kelimeleri birbirinin muadili olarak kullanılıyor. Oysa modern zamanın
Abdülhamit Güler
DOSYA
İlkeli Yönetim
Ramazan Kayan
Kudüs’te Bir Eşraf Ailesi: el-Hüseynîler...
Sezai Balcı
Gazze: Direniş ve Diriliş Mektebi...
Abdullah Yıldız
Zafer Vadedilen Kur’ân (Tufan) Nesli...
Recep Songül
Filistin Direnişi Bize Ne Anlatıyor?...
Aydın Ünal
RÖPÖRTAJLAR
“Gazze’de yaşananlar, Batı’nın dünya kamuoyundan, ...
Derda Küçükalp
"Filistin davası, Filistinlilerin ya da Arapların ...
Abdurrahman Arslan
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak. Ama!...
Abdülhamit Güler
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Prizren’de Osmanlı Evladı Olmak
Mikail Çolak
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
F Tipi Dünya
Rumeysa Döğer
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
NEBEVİ VARİSLER
Mücâhid b. Cebr
Damla Mıdış
Takvâ Sahiplerinin Öncüsü Hasan Basrî...
Beyza Durna
Ca'fer b. Ebû Talib
Zeynep Simit
Süleyman b. Yesâr
Ruveyda Büyükkendirci
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
Scroll Up