Menü

Sünnet, muhaddislere göre Resûlullah’a (sas) ait ve O’nu anlatan haberlerin toplamına denir. Bunun için hadis kaynakları dinin tebliği manasına gelen ibadetten güzel ahlâka, itikatten ahkama kadar Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takriratını aktardığı gibi, dini hüküm içermeyen, ama Efendimiz’i anlatan haberleri de nakleder. Şöyle ki, Hz. Peygamber’in saç ve sakalına kaç tane ak düştüğünü, O’nun ten renginden boyuna kadar fizyolojik yapısını, hangi yemekleri daha çok sevdiği gibi beşeri özelliklerini de aktarırlar. Bunlar tabiatıyla dinî hükümler içermez. Ama Müslümanlar O’na dair her şeyi bilmek ister. Sünnet kitaplarındaki bu malzeme elbette Siyer kitaplarının ana kaynağını teşkil eder. Bu malzeme olmadan Siyer yazılamaz.

Kur’an, Hz. Peygamber’in (sas) önemli bir görevinin de Kur’an’ı açıklamak olduğunu beyan etmektedir. Âyet-i celile şöyle buyurur:

“Sana da o Zikr’i (Kur’an’ı) indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın, tâ ki düşünüp öğüt alsınlar.”  (Nahl 16/44)

Bu âyet Kur’an’ın Hz. Peygamber tarafından açıklanması gerektiğini açıkca beyan etmektedir. Kur’an’ı murad-ı ilâhîye göre beyan etme görevi Efendimiz’e verilmiştir. Zaten öyle olmasaydı İslâm’ın birçok kat’î hükmü anlamsız kalır, âyetlerin sahih anlaşılması zorlaşırdı.

Yukarıda muhaddislere göre Sünnet’in Resûlullah’a ait tüm haberleri ihtiva ettiğini belirtmiştik. Bu meyanda hadis kaynakları kronolojisi olmayan ibâdetlerden ahlâka, itikatten ahkama kadar dağınık bilgileri ifade eder. Hangi olay ne zaman, nerede, hangi bağlamda gerçekleşti ve olayların tarihi seyri nasıldı gibi konular Sünnet kitaplarının direkt ilgilendiği konular değildir.

İlim talebesi hadis malzemesini bir bütünlük ve bir tarihsel süreklilik içerisinde takip etmekte zorlanır. Siyer kitapları ise hadis kitapları kadar rivâyetlerin sahihliğine titizlenmese de bu tarihsel akışı bir bütün olarak verir. Bu da ilim talebesinin hadis kaynaklarında gelen bilgileri bütünlük içerisinde anlamasını sağlar. Bir diğer ifade ile Sünnet kitapları Hz. Peygamberin rol modelliğini parça parça anlatırken Siyer O’nu bir bütün olarak anlatır. Dolayısıyla İslâm ilim disiplinleri birbirinden tamamen bağımsız değillerdir, birbirlerini tamamlarlar.

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x