Menü
Ejder Okumuş
Ejder Okumuş
Hz. Peygamber’in ﷺ Getirdiği Mesaj ve Pratiklerinde Adâletin Yeri Nedir ve Yansımaları Nelerdir?
Eylül 25, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Hz. Peygamber’in (sas) getirdiği mesajlarda ve ortaya koyduğu uygulamalarda, gerek gündelik ilişkileri çerçevesinde, gerekse siyasal ilişkileri bağlamında adâletin en merkezi konulardan olduğu görülmektedir. Son İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’in aile, toplum, ekonomi, eğitim, siyaset, din, hukuk, ahlâk vd. boyutlarında bütün bir hayatının adâlet üzere kurulduğu söylenebilir.
Adâlet, Muhammedü’l-Emîn, Emîn/güvenilir/dürüst Muhammed olarak Hz. Peygamber’in en önemli vasıflarından biridir.
Büyük bir ahlâk üzere olan (Kalem 68/4), ahlâkını Kur’an’dan alan (Hz. Aişe), mekârim/iyi/güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderilen (Hadis, Muvatta) Hz. Muhammed, güzel ahlâk sahibi Önder “İnsan Peygamber” olmasının bir gereği olarak âdil, en âdil insan idi.
“Güzel örnek” (Ahzab 33/21) Hz. Muhammed, aile ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde, toplumda, ekonomik ilişkilerinde, eğitim hayatında,  hukukta, dinin emir ve yasaklarının uygulanması konusunda tam bir adâlet gözetmiş ve Müslümanlardan da böyle davranmalarını istemiştir.
Hz. Peygamber, Allah’ın emrettiği adâletin (Nahl 16/90; Nisa 4/58; Maide 5/42) bütün toplumda hakim olması için çalışmıştır. Kendisine gelen ve insanlara ulaştırmakla görevli olduğu vahyin gereği olarak toplumda, Müslümanlar arasında da gayr-i Müslimler arasında da adâletle hükmetmek (Nisa 4/58, 135), onun en önemli niteliklerindendir.
Güzel örnek olarak Hz. Muhammed, Medine’de Sahâbe ile birlikte inşa ettiği İslâm şehrinde, İslâmî toplumsal düzende yönetici olarak da ne kadar adil olduğunu göstermiştir. Onun yönetiminin en temel özelliği adâlet idi. Medine İslâm düzeninin siyasetinin rengi adâlet idi. Onun adâletinden Müslümanlar da Müslüman olmayanlar da memnun kalmıştır.
Hz. Peygamber, güzel ahlâkı ve adâleti ile, insanlar arasında ayrımcılık yapmama anlayışı ve pratiği ile, çoğulcu yaklaşımıyla, ötekileştirmeye mahal bırakmayan siyasetiyle, hak-hukuka tam riayetiyle İslâm’ı insanlara sevdirmiş, insanların gönüllerine yerleştirmiş, kısa zamanda geniş insan topluluklarına ulaştırmış, yaymış ve benimsetmiştir.

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x