Menü
Necmeddin Beytullah Ünnü
Necmeddin Beytullah Ünnü
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)
Eylül 26, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Kâdî Şüreyh ünvanıyla bilinen Şüreyh İbn el-Haris, M. 639 yılında kırk yaşında iken Hz. Ömer (ra) tarafından kadı tayin edildiği rivayetinden yola çıkarak M. 600 yılı civarında doğmuş olabileceğini alimlerimiz belirtmektedirler [İbn Asâkir, Târîhu Dimaşk, 23/13].

Kâdî Şüreyh, Üveys el-Karanî (öl. 37/657); Alkame bin Kays (öl. 62/682) ve nice başka İslâm büyükleri gibi “Muhadramûn” denilen Hz. Peygamber (sas) döneminde yaşayan ancak onunla görüşme imkânı bulamayan o güzel nesilden sayılmıştır. Her ne kadar kendisinin bir sahâbî olduğunu savunan alimlerimiz olmuşsa da Muhadram olduğu yönündeki görüş daha isabetlidir. Nitekim ünlü İslâm tarihçisi Ya‘kûb b. Süfyân el-Fesevî (öl. 277/890) bu önemli hususu şu şekilde beyan eder: “O Resûlullah’ın (sas) zamanında yaşıyordu ancak onu görmedi ve ondan bir şey işitmedi.” [İbn Hacer, el-İsâbe, 3/271].

Aslen Yemen’den gelip Kinde kabilesine mensup olan Kâdî Şüreyh, İslâm dinini, henüz Yemen’de iken Muâz b. Cebel’in (ra) vesilesiyle öğrenmiş ve tanımış oldu. Ashâb-ı Kirâm’ın büyüklerinden Hz. Ömer (ra), Hz. Ali (ra), annemiz Hz. Aişe (r. anhâ) başta olmak üzere, Zeyd bin Sabit (ra), Abdullah bin Mesûd (ra), Abdurrahmân b. Ebû Bekir (ra) ve Urve b. Ebü’l-Ca‘d el-Bârikî (ra) gibi sahâbîlerle görüşmüş ve bizzat onlardan rivayette bulunmuştur. İbn Sa‘d’ın (öl. 230/845) “Tabakât“ adlı eserinde Kâdî Şüreyh’in eminliğine delalet eden ve biz insanlara hakiki manada bir hakkaniyetli bir şekilde hüküm vermenin nasıl olması gerektiğini öğreten şu son derece manidar rivayete yer verir:

… Ömer b. el-Hattâb bir at almak için pazarlığa girişti. Atı denmek için atın üzerine bindi. O sırada at düştü ve topallamaya başladı. Bunun üzerine Ömer, atın sahibine “Atını al!”, dedi. Adam, “Hayır almam.” dedi. Ömer, “Aramızı bulacak bir hakem seç.” dedi. Adam, “Şüreyh hakem olsun.” dedi. Ömer ile atın sahibi Şüreyh´in yanına gittiler ve hakem olmasını istediler. Şüreyh, Ömer’e “Ey Emîru´l-Müminîn! Satın aldığını al. Yoksa aldığın gibi geri getir.” dedi. Ömer, “Kadılık ancak bu şekilde olur.” diyerek Şüreyh’e “Seni Kûfe´ye kadı tayin ettim.” dedi. Bu olay, Ömer´in Şüreyh´i tanıdığı ilk günde olmuştu [İbn Sa’d, Tabakât, 8/237].

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
İlkeli Yönetim
Ramazan Kayan
Kudüs’te Bir Eşraf Ailesi: el-Hüseynîler...
Sezai Balcı
Gazze: Direniş ve Diriliş Mektebi...
Abdullah Yıldız
Zafer Vadedilen Kur’ân (Tufan) Nesli...
Recep Songül
Filistin Direnişi Bize Ne Anlatıyor?...
Aydın Ünal
RÖPÖRTAJLAR
“Gazze’de yaşananlar, Batı’nın dünya kamuoyundan, ...
Derda Küçükalp
"Filistin davası, Filistinlilerin ya da Arapların ...
Abdurrahman Arslan
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak. Ama!...
Abdülhamit Güler
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Prizren’de Osmanlı Evladı Olmak
Mikail Çolak
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
F Tipi Dünya
Rumeysa Döğer
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
NEBEVİ VARİSLER
Mücâhid b. Cebr
Damla Mıdış
Takvâ Sahiplerinin Öncüsü Hasan Basrî...
Beyza Durna
Ca'fer b. Ebû Talib
Zeynep Simit
Süleyman b. Yesâr
Ruveyda Büyükkendirci
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x