Menü
Temel Hazıroğlu
Temel Hazıroğlu
Bireyden Topluma Sâlih Amel / İyiliklerin Yaygınlaşarak Herkesi Kuşatması
Eylül 25, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Bireyden Topluma Sâlih Amel / İyiliklerin Yaygınlaşarak Herkesi Kuşatması

Temel Hazıroğlu

İnsanlığın ve dünyanın içinde bulunduğu hal pek iç açıcı görünmemektedir. Bir kısım insan azgınlaşıp etrafını yok etmeye ve dünyayı kendine kapatıp mülküne geçirmeye çalışmakta iken diğer bir kısım insan ise en basit hak ve özgürlüklerden mahrum kalmakta ve daha da ötesi arz kendisine daraltılmaktadır. Başka bir deyişle küresel emperyalist ve kapitalist sistem tüm yeryüzünü ifsat edip doğasından uzaklaştırmakta, insanı asli köklerinden koparmakta ve insanların arasına kin, nefret, fitne tohumları ekerek geleceği karartmaktadır.

Kendine karşı çıkanları kendi içinde eriterek yozlaştıran ve kendisi de mutasyona uğrayan küresel kapitalizm, ekonominin öznesi olması gereken insanı nesneleştirmiş ve doğasına yabancılaştırmıştır. Kapitalizm, hayatı ve kâinatı menfaat üzerinden tanımlayıp inşâ etmiş, “ya ben ya o” mantığıyla çatışmayı alevlendirmiştir. Gerçek ahlâkı yok etmiş ve onun yerine maddeci ahlâkı inşâ etmiştir. Kapitalizm, hak ve adaletten uzak, insanı yozlaştıran ve bitiren tutumu ile küresel anarşi ve terörün en büyük nedenlerinden biridir. Hem kendini hem de insanlığı ve dünyayı bitirecek süreci tetiklemeye devam etmektedir.

İnsanı bir değer değil de bir üretim aracı, kaynak ve tüketici olarak gören; dünyayı bir emanet değil de ele geçirilmesi gereken bir mal ve mülk olarak anlayan mevcut sistemler miâdını doldurmuştur. Gücün ve sermayenin temerküz edilerek otorite ve zenginliğin belli ellerde toplandığı bu fıtri/doğal olmayan gayri ahlâkî düzen artık sürdürülemez. Ancak durum çok iyi olmasa da umutsuzluğa gerek yoktur. Zira “Her şeye rağmen insan varsa umut da vardır.” Dolayısıyla bu durumu aşmanın yeni ve başka bir zemine taşınmanın atmosferi de yeni ve başka bir dünya tasavvur edip onu inşâ etmenin imkanları da mevcuttur. Bunun için yapılacak ilk iş, öncelikle bireylerin ve toplumların sağlıklı olmalarını ve güvenli bir gelecek tahayyül edip kendilerini oraya taşıyacak bir eyleyiş …

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x