Menü
Muhammed Ali Alioğlu
Muhammed Ali Alioğlu
Editörden 3. Sayı
Ocak 17, 2024
Yazarın Tüm Yazıları

Bismillahirrahmanirrahim.
Allah’a hamd, âlemlere rahmet Hz. Peygamber’e salât ve selam; O’nun âl ve ashâbına da selam olsun.
Bu üçüncü sayımızda bir yenilik olarak kapak ve dosya konularını farklı başlıklar altında değerlendirmeyi uygun gördük. Bu tarz ile özellikle dosya konularının daha güncel bir formata kavuşmasını ümit etmekteyiz.
İslâm’ı anlama ve siyer
İnsanlığın son umudu, Kur’ân’ın beyanıyla insanlığa şahit “ümmeten vasaten” makamına namzet Müslümanların geçmiş tarihlerinde örneklerine az rastlanır derecede ve şiddette bir varlık yokluk mücadelesine/imtihanına maruz kaldığı hepimizin malumudur. Ancak unutulmamalıdır ki Müslüman toplumların şu sıcak zamanlarda yegane kurtuluşu ve saadeti şüphesiz iddia ve dava edindiği İslam’ı yaşaması ve yaşatmasıdır. Yaşamak ise bilinen tüm anlamıyla kitabî olanı amelî hale dönüştürmekten geçer.
Meselenin can alıcı noktasıda tam da burada düğümlenmektedir: İslam’a göre biz kendimize ayar mı verceğiz, onun ab-ı hayat suyunu hayatımıza içirmek ile onun ile birlikte bir dönüşümü, değişimi ve dahi ınkılapları mı yaşayıp, yaşatacağız; yoksa onu kendimize benzetip, tahrib ve tağyir mi edeceğiz?. Yani kitaba mı uyacağız, yoksa kitabına mı uyduracağız!? Bu sorunun cevabını ancak kitabın/Kur’ân’ın sahibi Cenab-ı Hakk’ın işaret buyurduğu yerde bulabiliriz: Resûlullah’ın (sas) yaşayan bir Kur’ân olan hayatında, yani Sünnet ve Sireti’nde… Dolayısıyla İslam’ın doğru anlaşılması ve dahi yaşanmasında Siyer’in son derece etkin ve belirleyici bir rehberliği gündeme gelmektedir.
Hz. Peygamber’in (sas) konumu
İslam’ın doğru anlaşılmasında Siyer’in yeri ve önemi tartışılmaz bir gerçeklilik olarak karşımızda durduğuna göre, aynı şekilde Siyer’in sıhhat ve selameti de onun temel dayanağı, ana teması olan Hz. Peygamber’i doğru anlama ve anlamlandırılmasındadır. Bir kul ve bir elçi olarak Hz. Muhammed Mustafa’yı (sas), Kur’an’ın ışığında, Sünnet’in rehberliğinde ve dahi Siyer’in sıhhatli ve sağlam bilgilerinin penceresinden süzülüp gelen sahih verilerden elde edilecek bir usûl ile anlama ve anlamlandırma çabası ancak bizi sağlıklı bir Peygamber algısına ulaştıracaktır. Bunun dışında bir yol/metod bizi ya beşeriyetten soyutlanmış bir insan üstü örnek alınamaz bir varlık tasavvuruna ya da -haşa- sadece bir “postacı” mesabesinde vahiy karşısında pasif, nötr bir konuma indirilmiş tarihsel bir şahsiyete götürecektir.
Bu sayımıza katkıda bulanan değerli kalemler
Kapak konusu kapsamında Kasım Şulul, Mustafa Ağırman ve Muhammed Emin Yıldırım hocalarımızın yazılarını, dosya sorusuna verdikleri cevaplar ile Mustafa Fayda, Rıza Savaş, Adnan Demircan, Şefaettin Severcan, Şaban Öz ve Feyza Betül Köse hocalarımızın değerli yorumlarını bulacaksınız. Ayrıca Rıza Savaş hocamızın “Taif” ile ilgili yazdığı müstakil bir çalışması da dergimizin bu sayısını zenginleştiren yazılar arasında yer almaktadır.
Bunların yanısıra dergimizin temel disiplinlerinde ise her zaman olduğu gibi Levent Öztürk, Mehmet Apaydın, Mahmut Kelpetin, Mahmut Karakış, Ali Ural hocalarımızın siyerin çeşitli alanlarını bizlere tanıtan yazılarıyla karşınızdayız.
Ayrıca dergimizin siyer alanındaki dergicilik noktasında farklı bir ses ve bir mektep olma iddasının birer mevyeleri olan siyer sevdalısı genç kalemlerimizin zengin içerikli yazılarını da burada zikretmeden geçemiyeceğiz.
Geçmiş ve yaklaşmakta olan tüm bayramlarımızı tebrik eder, insanlığa ve âlem-i İslam’a barış ve huzur getirmesini Rabbimizden niyaz ederiz.
Selam ve dua ile…

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x