Menü
Muhammed Ali Alioğlu
Muhammed Ali Alioğlu
Editörden 5. Sayı
Ocak 16, 2024
Yazarın Tüm Yazıları

Bismillahirrahmanirrahim
Allah’a hamd, âlemlere rahmet Hz. Peygamber’e salât ve selam;
O’nun âl ve ashâbına da selam olsun.

Miladî 2018 yılının bu ilk sayısı ile yine karşınızdayız. Geride bıraktığımız senenin genel bir muhasebesini yaptığımızda dergimizin ülkemizde bu nevi sadece belli bir konuyu merkeze alarak yayın yapan süreli yayınlar alanında yeni bir ses ve farklı bir atmosfer oluşturduğunu siz değerli okuyucularımızdan gelen teveccühler neticesinde görmekteyiz. Bunun ile birlikte şunu rahatlıkla söyleyebileceğimizi düşünüyoruz:
Genelde siyer müktesebatı ve hadisler üzerinden Hz. Peygamber’i (sas) anlama ve anlatma süreçlerinde ortaya çıkan ifrat ve tefrit yaklaşımlı söylemler olmadan da mutedil, Kur’ân’ın ve tarihî gerçekliliklerin ışığında Hz. Peygamber’i (sas) ve ashâbını anlamanın ve anlatabilmenin orta bir yolunun mümkün olabilirliğini bir nebze olsun göstermeyi başarabildiğimizi düşünüyoruz. Tüm noksanlıklarımıza rağmen… Hele ki günümüzde sosyal medya ve farklı platformlarda yaşanan bir takım aşırılıkları gördüğümüzde, gerçekleştirmeye çalıştığımız bu mutedil yolun ümmetin geleceği açısından ne denli önemli bir usûl olduğunu daha iyi kavramaktayız.
Geçen sayılardan hatırlayacağınız üzere seçtiğimiz kapak konularımız temel İslâmî kaynaklar/kavramları ile (Kur’ân, sünnet, hadis ve sahâbe) siyerin münasebetlerini işlemeye çalışmıştık. Her biri inanç ve amel boyutunda bir Müslümanın temel referansları olan bu kavramlar ile siyerin irtibatını araştırmak ile siyerin kendi başına müstakil bir ilmi alanı olmasının yanında esasen büyük İslâm düşünce havzasının bir ürünü olduğu vurgusuna dikkatleri çekmek istedik. Bu sayımızdan itibaren ise günümüzde sıklıkla dile getirdiğimiz, pekçok ilmi ve toplumsal platformalarda, doğuda ve batıda bir çok insanın artık günlük hayatını da geleceğini de yakından ilgilendiren bazı İslâmî kavram ve değerleri siyer penceresinden işlemeye çalışacağız. Bu sayımız için ele aldığımız kavram ise cihaddır.
Ümmetin ve insanlığın cihad ile imtihanı
Yüzlerce ayet-i kerimede ve hadis-i şeriflerde farklı ifade biçimlerinde yer alan nebevî mirasın önemli bir kavramı olan cihad, diğer kardeş kavramlarda/değerlerde olduğu gibi kıymetsiz ellerde değersizleştirilme çalışmalarına maruz kalmıştır ne yazık ki. Üstad Said Nursî’nin veciz ifadesiyle söylersek manzara-yı umumi aynen şöyledir: “Zulüm, başına adalet külâhını geçirmiş. Hıyanet, hamiyet libasını giymiş. Cihada, bağy ismi takılmış. Esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdad, sûretlerini mübadele etmişler.”
Cihad gibi insanı; nefsine, insanlara, madde ve tabiata kul ve köle olmaktan kurtaran bir kavram/değer, günümüzde bunun tam tersi bir mana ile anlaşılıyor ve yaşanıyor. Peki bu kavramın Kur’ân-ı Kerîm’de, Hz. Peygamber (sas) ve ashâbın dünyasındaki yeri neydi ve nasıl anlaşılıyor ve yaşanıyordu?
İşte bu sayımızda bu sorunun yanıtlarını değerli araştırmacı hocalarımızın yazıları üzerinden anlamaya çalışacağız.
Bu sayımızda kimler var?
“İslâm’ın Zirvesi Cihad” başlığı altındaki kapak konumuzu Ahmet Özel, Abdulhamit Birışık, Muhammed Emin Yıldırım hocalarımızın yazılarıyla değerlendirmeye çalıştık. Söyleşi bölümümüzün bu sayıdaki konuğu Âdem Apak hocamız oldu. Oldukça ufuk açıcı bir söyleşi gerçekleştirdik kendisiyle. Ayrıca “İlk hicret yurdu Habeşistan” yazısı ile Levent Öztürk hocamız ve “Nebevi Mirasın Müdevvini: ez-Zührî” yazısı ile de Recep Gürkan Göktaş bu sayımızı zenginleştiren kalemler arasında yer almıştır.
“Asr-ı Saâdet’ten Günümüze Cihad” başlığı altında ele aldığımız dosya bölümünde ise Ahmet Yaman, Yusuf Ziya Keskin, Cağfer Karadaş, Hülya Terzioğlu hocalarımızın yazılarını bulacaksınız.
Miladî 2018 yılının tüm insanlığa ve alem-i İslâm’a barış, huzur ve esenlik getirmesi duasıyla,
Vesselam…

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
İlkeli Yönetim
Ramazan Kayan
Kudüs’te Bir Eşraf Ailesi: el-Hüseynîler...
Sezai Balcı
Gazze: Direniş ve Diriliş Mektebi...
Abdullah Yıldız
Zafer Vadedilen Kur’ân (Tufan) Nesli...
Recep Songül
Filistin Direnişi Bize Ne Anlatıyor?...
Aydın Ünal
RÖPÖRTAJLAR
“Gazze’de yaşananlar, Batı’nın dünya kamuoyundan, ...
Derda Küçükalp
"Filistin davası, Filistinlilerin ya da Arapların ...
Abdurrahman Arslan
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak. Ama!...
Abdülhamit Güler
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Prizren’de Osmanlı Evladı Olmak
Mikail Çolak
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
F Tipi Dünya
Rumeysa Döğer
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
NEBEVİ VARİSLER
Mücâhid b. Cebr
Damla Mıdış
Takvâ Sahiplerinin Öncüsü Hasan Basrî...
Beyza Durna
Ca'fer b. Ebû Talib
Zeynep Simit
Süleyman b. Yesâr
Ruveyda Büyükkendirci
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x