Menü
Abdülaziz Tantik
Abdülaziz Tantik
Eğitimin Doğası
Eylül 25, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Eğitim, insanın varlık sahasına çıktıktan sonra sürekli öğrenerek ve görerek kendi varlığı, başkalarının varlığı, varlık, oluş ve yaşamın anlamı üzerine; kendi anlamı, varlığın anlamı, aşkınlık, ulûhiyet ve olup bitenin neliği gibi temel konularda sürekli bilgi, algı, idrak ve şuurunu artırarak kendini geliştirdiği bir atmosfer olarak düşünülmelidir. Bu tanım bize eğitimin, tam olarak yaşamın kaotik zemininde sürekli yeni durumlara karşı bir pozisyon almayı ve bu kaotik zemin üzerinden sahih ve sağlam adımlar ile kendi yürüyüşünü gerçekleştirme imkânı tanıdığını da göstermektedir.

Eğitimin doğasının üç temel unsuru vardır. Bu üç temel unsuru dikkate almadan eğitim üzerine kelam eylemek, yanıltıcı bir algıyı beraberinde taşıyor. ‘İlâhî Rehberliği’ bile eğitim konusunda bir zaafa dönüştüren insanın idrakini dikkate almalıyız. Bu noktada niyetin eğitim meselesindeki derinliğini kavramalıyız. Her üç temel ayrımda da niyet belirleyici ve eğitimin iç içe geçirilmiş yapısını kendi sürekliliği içinde ileriye taşımanın imkânını sunacaktır.

Eğitimin doğasının ilk zemini; varlığın fıtratı ve bu fıtratın dinamik ve değişime açık yapısı olduğu kadar, yaratılışın bizzat eğitimi içinde taşıyan bir dokuyu derinden hissettirerek varlığını izhar edişidir. Bu yüzden insan kendisine tevdi edilmiş akıl hassası ile yaratılışı, varlığı, oluşu ve olanları değerlendirme imkânı kazanırken, hem yaratılışın, varlığın ve oluşun da insan idrakine yönelik bir eğilimini, yönelimini ve terbiye ediciliğini de dikkate almakta yarar var.

İnsanın varlığın sesine kulak kesilmesi ve kendi vicdanına yaslanarak kendi eğitimini gerçekleştirme ve doğruya ulaşma ihtimal ve imkânı her zaman vardır. Burada temel imkân; varlığın kendi iç sesi ile sürekli kendi içinde bir iletişim içinde oluşudur. Bütün zerrelerin kendi aralarında bir iletişim ve alışveriş içinde olduğu bedihidir. Son dönem yapılan çalışmalar bunu bize göstermektedir. Ancak insan, iradî ve aklî bir varlık olarak bu bütünsel bağlantısallık içinde varlığı gözlemleme, ders ve ibret çıkararak kendi varlığının yönelimini gerçekleştirme zeminine sahiptir. Bu, onu farklı kılan ve varlık skalasında önemli bir yere taşımada da imkân sağlayan bir olguyu işaret eder. Elbette ki eşitlik üzerinden düşünceleri zaafa uğramış bir zihnin varlıktaki hiyerarşik yapıyı idrak etmesi beklenemez. Ancak bu hiyerarşi, ilâhî meşietin insana sağladığı zemini doğru kullanarak eğitimini gerçekleştiren ve doğru adımlar atarak kendi eğitim mertebelerini sürekli artırarak geliştiren kişiler için geçerliliğini korur.

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x