Menü
Miraç Okutan
Miraç Okutan
Fazilet Yarışında Rumların Birincisi Suheyb b. Sinan (ra)
Eylül 26, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Hicretten otuz yıl kadar önce Musul taraflarında dünyaya gelen Suheyb b. Sinan, aslen Arap olup Nemir b. Kâsıt kabilesine mensuptur [İbn Sa‘d, Tabakât, 3/255]. Henüz küçük yaştayken babasının -Sasânîler tarafından- idareci olarak atandığı Übülle şehri Rumların işgaline uğramış ve Suheyb esir alınmıştır. Yaşanan esaret süresince Rum diyarında büyüyen Suheyb’in dili Arapçaya pek yatkın değildi. Bundan dolayı Rumî lakabıyla anılmıştır. Yahya isminde bir çocuğu olmamasına rağmen Hz. Peygamber (sas) tarafından Ebû Yahya olarak künyelenmiştir. Bununla beraber kızıl olması sebebiyle ona kızıl anlamına gelen Suheyb ismi verilmiştir.

Suheyb-i Rumî henüz genç yaşlardayken Kuzey Arabistan’daki Kelb kabilesinden tüccar bir Arap’a satıldı. Suheyb (ra) bir süre bu tüccarın hizmetinde kaldıktan sonra cömertliği ve yardımseverliğiyle meşhur, hilfu’l-fudûl’un kurulmasına öncülük eden Kureyşli Abdullah b. Cüd’an’a satılmıştır. İbn Cüd’an, Suheyb’i (ra) kölelikten azad etmiş ve halîfi (anlaşmalısı) olarak Mekke’de yaşamasını sağlamıştır. Dolayısıyla Suheyb-i Rumî, İslâm dini gelmeden önce Mekke’ye yerleşmiştir.

Suheyb-i Rumî ilk Müslümanlardandır. Ammar b. Yâsir onun nasıl Müslüman olduğunu şöyle anlatmaktadır: “Allah Resûlü (sas), Erkam’ın evinde iken Suheyb b. Sinân ile o evin kapısında karşılaştım. ‘Ne yapmak istiyorsun?’ dedim. O da bana ‘Sen ne yapmak istiyorsun?’ dedi. Ben ‘Muhammed’in (sas) huzuruna girip onun sözünü dinlemek istiyorum.’ deyince o, ‘Ben de öyle yapmak istiyorum.’ dedi.” Ammar devamla dedi ki: “Bunun üzerine onun (sas) huzuruna girdik. Bize İslâm’ı anlattı ve biz de Müslüman olduk. Sonra o gün bu minval üzere akşamlayıncaya kadar bekledik ve gizlice oradan çıktık.” Allah Resûlü (sas) Suheyb’in (ra) Müslüman oluşunu “Suheyb (fazilet yarışında) Rumların birincisidir.” sözüyle değerlendirmiştir [İbn Sa’d, Tabakât, 3/257].

Suheyb-i Rumî’nin (ra) azatlı bir köle olması ve nüfuzlu bir aileye sahip olmaması durumu, Mekke’de fiziki işkenceye maruz kalmasına sebep olmuştur. Öyle ki müşrikler onu çöl sıcaklarında dövdükten sonra demirden bir zırh giydirip güneşin altında bekletmişlerdir. Kaynaklar, yaşanan bu zor günlere atıfta bulunan pek çok âyetin iniş sebebi olarak Suheyb’i (ra) gösterirler. Örneğin, çekilen eziyetler neticesinde hicret eden ve sonrasında da sabredenlere Allah’ın yardım edeceğini ifade eden âyetin [Nahl 16/110] Suheyb-i Rumî, Bilal-i Habeşî ve Ammar b. Yasir hakkında indiği rivayet edilir. Yine müşriklerin Suheyb, Ammar ve Habbab b. Eret’e alaycı bir üslupla “Muhammed’in arkadaşları bunlar mı? Allah’ın aramızdan seçip kendilerine lütufta bulunduğu kimseler bunlar mı?” demeleri üzerine En’am suresi 53. âyetin nazil olduğu ifade edilmektedir [Efendioğlu, “Suheyb b. Sinan”, DİA, 37/476].

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x