Menü
Vecdi Akyüz
Vecdi Akyüz
Hz. Peygamber ﷺ Dönemi Kardeşlik (Muâhât) Uygulamasını Günümüze Bakan Yönüyle Nasıl Değerlendirebiliriz?
Eylül 25, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Hz.Muhammed’in (sas) Medine’ye hicretten sonra uyguladığı kıyamete kadar örnekliği sürecek kardeşlik uygulaması, sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için model özelliği taşıyan çok önemli bir toplumsal dayanışma ve bütünleşme projesidir. Savaşlar, doğal âfetler, ölümler, toplumsal ahlâkın zayıflaması, dinî inancın ve dinin emirlerine göre yaşamanın gerilemesi gibi sebeplerle; yetimler, mülteciler, göçmenler, sokaklara atılan çocuklar, gençler, ihtiyarlar, kadınlar, işsiz veya gelirsiz kalan insanlar gibi toplum içinde maddî-manevî destek ihtiyacı duyan insanların sayısı giderek artıyor, yaşadıkları toplumun bütünlük, huzur ve mutluluğunu tehdit ediyor. Bütün bu toplumca desteklenmesi zorunlu insanlara devletlerin bütün yönleriyle erişebilmesi çok zor. Bunun için birey veya toplum olarak insanlara çok büyük görevler düşüyor.

Hz.Peygamber’in (sas) uyguladığı kardeşlik pojesi, günümüzde yeniden canlandırılarak çok önemli bir rehberlik yapabilir. Bu projenin günümüze yansıyan uygulaması, resmî (formel) veya informel şekillerde olabilir. Bireysel ve informel uygulamalar elbette çok önemli, ama kesinlikle yetersiz kalır. Uygulama sadece para desteği şeklinde olmamalıdır. Özellikle iş-ücretilişkisiveya daha fedâkârca bir tutumla iş-gelir paylaşımı şeklinde, ilgili sivil toplum destek ve yardımlaşma kuruluşlarının iş dünyasıyla ortaklaşa projeler geliştirerek yapılabilir. Bunun için sivil toplum kuruluşlarının iş dünyasının temsilci kuruluşlarıyla bağlantısı sıkı olmalıdır. Karşılıklı güvenle geliştirilecek ortaklaşa projeler çok verimli sonuçlara yol açabilir.

Kardeşlik projesinin bir ayağı, destek ihtiyacında olanların konumuna göre “kardeş aile”, “koruyucu aile” gibiaileye katılma şeklinde; korunma ve sığınma evleri gibi barındırma şeklinde gerçekleşebilir. İnsanları sadece korumak ve barındırmak birinci derecede ve çok önemli olmakla birlikte yaşa göre eğitim, iş bulma, dinlenme ve sağlık ortamları da sağlanmalıdır. Evlenme yaşına gelmiş olanlara, mutlaka evlenme desteği sağlanmalı, mutlu bir yuva kurmaları için düğün, ev, iş ve geçim desteği olmalıdır. Manevî desteğe çok büyük ihtiyacı olan bu insanların, incitilmeden ve çok ince davranışlarla manevî ihtiyaçları da giderilmelidir. Her şeyi maddî çerçevede düşünmek eksik ve yanlış olur. Günümüzde manevî rehberlik çalışmaları giderek gelişiyor ve bilimsel disiplin hâline geliyor. Bu konuda özellikle ilâhiyatçı uzmanlar ile yapılacakişbirliğiyle çok ilginç yararlı projeler geliştirilebilir.

Hz.Peygamber’in kardeşlik projesinde Enfâl, 8/72-75 âyetleri gereğince hayata geçirilmiş olan “mirasçılık” şeklindeki uygulama, Hanefi Mezhebi’nin benimsediği “muvâlât” görüşü ve uygulamasına bağlı olarak günümüz Türk miras hukukunda “mirasçı atama” kurumu çerçevesinde toplum hayatınayansıyabilir. Hukukçuların rehberliğine ihtiyaç duyulan biraz teknik bir mesele olmakla birlikte, bu mirasçı atama uygulamasının bu amaçla ve bu çerçevede İslam miras hukuku kuralları gözönünde bulundurularak canlandırılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Bu tam bir formel uygulama modelidir. Diğer uygulama şekilleri bireysel veya her birine uygun düşebilecek biçimde dernek ya da vakıf sivil toplum kuruluşlarıyla bazı durumlarda devletin ilgili kurumlarıyla da işbirliği çerçevesinde hayata geçirilebilir.

Hz.Muhammed’in (sas) kardeşlik projesinin sadece edebiyatını yapmakla yetinmemeli, günümüzde uygulanabilecek bir kısmını yukarıda örneklemeye çalıştığım modellerle canlandırmalı, sadece Müslüman toplumlara değil, bütün insanlığa örnek olmalıyız. Merhametlilik, özgecilik, insanlara yararlılık, zayıflara, mağdurlara ve mazlumlara yönelik korumacılık artık somut uygulama modelleriyle ortaya konulmalıdır. Bütün insanlık, Müslümanları bütünleşme, dayanışma ve yardımlaşmada model görmelidir.

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
İlkeli Yönetim
Ramazan Kayan
Kudüs’te Bir Eşraf Ailesi: el-Hüseynîler...
Sezai Balcı
Gazze: Direniş ve Diriliş Mektebi...
Abdullah Yıldız
Zafer Vadedilen Kur’ân (Tufan) Nesli...
Recep Songül
Filistin Direnişi Bize Ne Anlatıyor?...
Aydın Ünal
RÖPÖRTAJLAR
“Gazze’de yaşananlar, Batı’nın dünya kamuoyundan, ...
Derda Küçükalp
"Filistin davası, Filistinlilerin ya da Arapların ...
Abdurrahman Arslan
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak. Ama!...
Abdülhamit Güler
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Prizren’de Osmanlı Evladı Olmak
Mikail Çolak
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
F Tipi Dünya
Rumeysa Döğer
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
NEBEVİ VARİSLER
Mücâhid b. Cebr
Damla Mıdış
Takvâ Sahiplerinin Öncüsü Hasan Basrî...
Beyza Durna
Ca'fer b. Ebû Talib
Zeynep Simit
Süleyman b. Yesâr
Ruveyda Büyükkendirci
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x