Menü
Hicret Sarı
Hicret Sarı
İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed
Aralık 22, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

İnsanlık tarihi boyunca, belki de üzerinde en çok kitap yazılan, hakkında en çok konuşulan şahsiyetlerden biri Hz. Muhammed’dir. Hz. Muhammed’in hayatını objektif değerlendirmelerle incelediğimizde, o karşımıza hem bir insan hem de bir peygamber olarak çıkmaktadır.

Geçmişte ve günümüzde bazı toplumlarda en çok yanlış anlaşılan şahsiyetler peygamberlerdir. Neden diye sorarsak peygamber algısının zihinlerde tam oturmamış olduğunu görürüz. Bu toplumlarda peygamber ya yarı tanrı algısı ya da hiç kıymeti olmayan bir şahsiyet olarak tasavvur edilmiştir. Bu da en temelde dinin doğru anlaşılmasına engel olmuş bir düşünce şeklidir.

Peygamber tasavvurunun doğru bir şekilde anlamlandırılmaması, İslam dininin yanlış anlaşılmasına ve dinin uygulanmasının mümkün olmamasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla kitapta insanlara örnek olması için gönderilen peygamberi amacına uygun olarak tanımak ve tanıtmak amaçlanmış, böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.

Kitap, sade bir dil anlatımıyla yazılmış, konu ile ilgili farklı görüşler özetlenmiştir. Üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde bir insan olarak Hz. Muhammed incelenmiştir. Tıpkı bizler gibi hastalanması, gülmesi, acıkması, yaşadığı sıkıntılar vs. tüm insanî halleri ele alınmış ve beraberinde fıtratı, sade yaşantısı, azim ve gayreti, doğruluk ve dürüstlüğü ile nasıl bizlere peygamber olduğunun neticeleri üzerinde durulmuştur.

İkinci bölümde bir peygamber olarak Hz. Muhammed incelenmiştir. Onun güzel örnekliği sayesinde karanlık dönemlerin nasıl aydınlığa kavuştuğu, onun aydınlattığı tevhid ışığının günümüze kadar nasıl hala aydınlatmaya devam ettiği bazı delil ve rivayetlerle alt başlıklar halinde dile getirilmiştir.

Üçüncü bölümde ise dinî ilimlerin Hz. Peygamber Tasavvuru incelenmiştir. Kur’an ve sünnet ışığında, İslam tarihi, İrfan geleneği, İslam ve gelenek kaynakları gibi alt başlıklar halinde Hz. Peygamber ve nübüvvet anlaşılmaya çalışılmıştır.

Son bölümle birlikte kitap genel anlamda Hz. Peygamberi tanımayı, nübüvvet meselesi peygamber üzerinden temellendirilerek insanlık için ne anlama geldiğini ortaya koymayı amaçlamış, Hz. Peygamber’in Siyer’i ana hatlarıyla verilmeye çalışılmıştır. Onun hem insan hem bir peygamber olarak ele alınmasıyla onu öğrenmenin ümmeti yeniden canlandırması umulmuştur.

 

Hazırlayan: Hicret Sarı

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x