Menü
Mehmet Ferhat Ünalan
Mehmet Ferhat Ünalan
Nebevî Bir Eğitim Modeli: Suffa
Eylül 26, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Eğitim kavramı kısaca toplumsal hayatta yer edinebilmek için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmek ve belli amaca ulaşmak veya ulaştırmak için yapılan planlı çalışmalar ile insan yetiştirme süreci şeklinde tanımlanabilir. Eğitimin başlıca hedeflerinden biri insanın özellikleri dikkate alınarak en iyiye ulaştırmak olduğu gibi bireyin sosyal-kültürel gelişimine katkıda bulunulması, doğuştan beraberinde gelen yeteneklerin açığa çıkarılarak geliştirilmesi, toplumsal değerleri öğreterek yaşanılan sosyal çevreye uyumun sağlanması, bireyin hem kendisine hem ailesine ve hem de topluma yarar sağlaması gibi amaçları da bulunmaktadır.

İnsanın doğumundan itibaren tüm hayatı boyunca yaradılışa uygun duygu ve davranışları ile bedensel, zihinsel ve duyusal becerilerinin geliştirilmesi noktasında eğitimin büyük önem arz ettiği hiç şüphesizdir. Eğitimin en önemli ve öncelikli hedefi, insana olumlu davranışlar kazandırmak, insanın yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

İnsanla eğitim arasında süreklilik arz eden, dinamik ve fonksiyonel bir ilişki söz konusudur. İnsanda fıtraten var olan iyi insan olma ihtiyacının eğitim tarafından karşılanacak olması, insanla eğitim arasındaki ilişkiyi zorunlu kılmaktadır ve iyi insan yetiştirme konusu eğitimin ana gündemidir. Bu noktada bir eğitim kurumu olan Suffa akla gelmektedir.

Bilindiği üzere Allah Resûlü (sas) Yesrib’i Medine’ye dönüştürme ve Medine’den cihana İslâm mesajlarını yayma işine ilk olarak Dârü’l-Erkam suffasında yetişen bir muallim olan Musab b Umeyr’i (ra) görevlendirerek başlar. Büyük İslâm medeniyetini kurma düşüncesi hicret ile güçlenir. Öncelik, kurumsal nitelikte yepyeni bir medeniyetin kurulmasına adım atmaktır. İslâm medeniyetinin temelinin sağlam olmasına yönelik olarak atılacak bu adımlar sonraki dönemler için de bir esas teşkil edecektir.

Bunu oluşturmak adına İslâm toplumunun temeli sayılan Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanır ve yanında hurma dallarıyla yapılan gölgelik ve sundurma şeklindeki “Suffa” oluşturulur ve burada kalan Müslümanlar “Ashâb-ı Suffa” olarak anılır. Böylece İslâm tarihinde ilk sistemli örgün eğitim kurumu, ilk İslâmî üniversite aynı zamanda da bir mektep, bir yurt, bir aşevi, bir mescit, bir misafirhane, bir ibadetgâh, bir medrese ve ilmin yeşerdiği bir talim ve terbiye yeri olan bu çok yönlü kurum faaliyete başlamış olur.

Suffa ashâbına İslâm’ı ilk öğreten ve uygulayan bu meclisin en büyük öğretmeni Peygamber Efendimiz’dir (sas). Allah Resûlü (sas) bizzat kendisinin ifadesiyle; “Ben, ancak ve ancak muallim olarak gönderildim.” (İbn Mâce, “Mukaddime”, 17) ve yine “Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da onları sevenlerden ol ama sakın beşincisi olma. Yoksa helâk olursun.” (Taberânî, Mu’cemü’s-Sağir, 541) buyurarak eğitimin ve ilmin önemini vurgulamış, uygulamasında da dili, rengi, asabiyeti ne olursa olsun tüm insanlığı kucaklayan bir anlayış ortaya koymuştur.

Allah Resûlü (sas) “Kolaylaştırınız! Zorlaştırmayınız! Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz! Birbirinizle anlaşın, iyi geçinin, ihtilâfa düşmeyin!”(Buharî, “İlim” 11) buyurarak her alanda örnek olduğu gibi eğitim ve öğretimde de örnekliğini göstermiş ve izlenecek yöntemlerin şifrelerini bildirmiştir.

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x