Menü

Azametli, mukaddes ve ebedi olan arşın sahibi ne yücedir.

Bize bir din ve peygamber olarak Muhammed’i (sas) seçendir.

O, Kitab’ı okuyan ve şiddetli azabı olan Cehennem’den korkutandır.

Okuyanlara istikamet kazandırtan, doğru yolda yürüten, bir rehberi ulaştırandır.

Bilmez misiniz O’nun peygamberi size geldi; O çok hikmetli ve sözünün eri idi.

Allah’tan getirdiği hidayeti size ulaştırdı; daveti ve inzarı herkesi kuşatıverdi.

Kim O’nun davetine uyarsa, nimetler yurdu Cennet’te saadeti elde edecek!

İşledikleri salih amellerine karşılık; inciler, yakutlar, ipekler kendisine giydirilecek!

Bunda şüphe yok, canlarının istediği ve gözlerinin beğendiği her şey onlar için orada olacak!

Kur’an ve Hadislerin anlattığı o nimetler yurdu, elbet benim şiirlerimde anlattıklarımdan daha güzel olacak! 

(Yahyâ el-Cübûrî, Şi’ruNu’mân b. Beşîr el-Ensârî, s. 92)

Nu’mân b. Beşîr (ra) Ensâr’ın hicretten sonra, ilk doğan çocuğudur. Çocuk sahâbî olarak, Hz. Peygamber’i (sas) görmüş, başta dayısı Abdullah b. Revâha olmak üzere birçok sahâbîdenduyduğu hadisleri bizlere aktarmıştır.Rivayet ettiği hadis sayısı 124 tanedir.

Halifeler döneminde birçok idari görev alan Nu’mân b. Beşîr, kısa ama çok bereketli bir hayat yaşamış, Hicri 64 yılı Zilhicce ayının ortalarında (Ağustos 684 başları) Humus’un köylerinden Bîrîn’defeci bir şekilde öldürülmüş ve o köye defnedilmiştir.

Dayısı Abdullah b. Revâha gibi şair olan Nu’mân b. Beşîr’inşiirleri bir divan hacmine ulaşmış ve yayınlamıştır. Bu şiirlerden bir tanesini Muhammed Emin Yıldırım , günümüz Türkçesine uyarlayarak bizler için tercüme etti.

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x