Menü
Kevser Özdağ
Kevser Özdağ
Ömer b. Abdülaziz
Ocak 24, 2024
Yazarın Tüm Yazıları

61’de (680) Medine’de doğdu. Babası Mısır Valisi Abdülazîz b. Mervân, annesi Hz. Ömer’in torunu Ümmü Âsım’dır. Emevi Ailesinden olduğu için saraylarda rahat bir çocukluk geçirir. 10 yaşlarındayken ilim öğrenmeye Peygamberin şehri Medine’ye gitmek istediğini babasına söyler ve babası da dönemin en meşhur fakihlerinden ders alması için onu Medine’ye gönderir. Onu Medine’nin tanınmış âlimlerinden Sâlih b. Keysân’a emanet eder. Medine’de Enes b. Mâlik ve dayısı Abdullah b. Ömer başta olmak üzere pek çok sahâbîyi dinleme imkânı bulur. Ubeydullah b. Abdullah ile Saîd b. Müseyyeb ve Urve b. Zübeyr gibi tâbiînin ilk tabakasına mensup âlimlerin derslerini takip eder. Hem Medine halkının hem de Emevî ailesinin parmakla gösterdiği bir şahsiyet olur. Dönemin halifesi yani amcası Velid b. Abdülmelik onu Medine’ye vali olarak atamak ister. Fakat Ömer b. Abdülaziz başta Emevî devleti gibi bir devletin valisi olmak istemez ve hocalarına danışır. Hocaları valilik görevini kabul etmesi gerektiğini söyler çünkü o olmasa görevi başkası kabul edecektir ve peygamber şehrini herhangi birine bırakmaması gerekmektedir. İstemese de Ömer b. Abdülazîz 25 yaşlarında Medine valisi olur. Valilik merkezi Medine’deki ilk icraatı, şehrin on meşhur fakihiyle görüşüp meseleleri kendileriyle istişare ettikten sonra karara bağlayacağını bildirmek olur. Yaklaşık yedi yıl süren valiliği sırasında beş defa hac emirliği yapar. Halife I. Velîd’in tâlimatıyla Mescid-i Nebevî’yi genişletir ve Resûlullah’ın namaz kıldığı diğer mescidleri yeniletir. Ve Medine’ye tekrardan asr-ı saadet havası gelir. Irak Valisi Haccâc’ın uygulamalarını sert bir şekilde eleştirmesiyle görevinden azliyle neticelenir.

Ömer b. Abdülaziz görevinden ayrıldıktan sonra devletin başkenti olan Şam’a yani ailesinin yanına döner. Şam’da ilim tahsilini sürdürmekle beraber sessiz bir muhalefete de devam eder. Yapılan yanlışları bazen sessizce bazen de sesli bir şekilde dile getirir. Bu süre zarfında Süleyman b. Abdülmelik halife olur ve Ömer b. Abdülazîz’i kızı Fatıma ile evlendirir. Fakat Ömer b. Abdülazîz’e devlet işlerinde herhangi bir görev vermez. Çünkü bilir ki onun gibi biri devlet yönetiminde olursa orda haksızlığa yer verilmez.

Süleyman b. Abdülmelik ölüm döşeğindeyken hocası Ömer b. Abdülazîz’i halife olarak bırakmasını tavsiye eder. Ömer b. Abdülazîz 99 (717) yılında Süleyman’ın ölümü üzerine halife ilân edilir. Bu önemli görevin kendisine bilgisi dışında verildiğini söyleyerek affını istediyse de biat merasimine katılanların ısrarları üzerine görevi kabul eder (10 Safer 99/22Eylül 717). Halifeliği İslâmî kurallar çerçevesinde yürütmeye çalışan Ömer b. Abdülazîz, uygulamalarında esas almak için Hz. Peygamber’in ve anne tarafından dedesi Hz. Ömer’in yönetimle ilgili karar ve icraatları hakkındaki belgeleri toplar. Meşhur âlimleri kendisine danışman seçer. Ayrıca çeşitli vilâyetlerdeki âlimlere mektuplar yazarak onların tavsiyelerini ister.

Halife Ömer saraydaki lüks eşyaları beytülmâle koydurması, köle ve câriyeleri âzat etmesi, halktan biri gibi yaşaması ve hutbelerde sadece halifeler için yapılan duayı halk için okunan umumi duaya çevirmesi gibi uygulamalarıyla Emevîler’in geleneksel saltanat geleneklerine son verir. İlk dört halifeyi örnek alan bu davranışları sebebiyle Hulefâ-yi Râşidîn’in beşincisi sayılır. O çok hadis rivayet eden güvenilir bir hadis râvisi, seçkin bir fakih, dirayetli bir kelâm âlimidir.

Onun Halifeliği zamanında dünya yine asrı saadetli zamanlarını yaşar. Müslümanlar hak ettikleri adalete, refaha yeniden kavuşur. Öyle ki onun halifeliği sürecinde hiç kimseye haksız yere imtiyaz tanınmaz. Yıllarca haksız yere imtiyazlara sahip olan Emevî ailesi bu durumundan rahatsız olur. Fakat Ömer b. Abdülazîz Allah’ın hükmünün dışına çıkmamakta kararlıdır. Böylelikle 29 aylık hilafeti sürecinde 3 kıtaya yayılan İslam devletinde, zekât verilecek tek bir ihtiyaç sahibi kalmaz.

Emevîler döneminin başında terkedilen İslâmî yönetim anlayışını yeniden uygulamaya koyan Ömer b. Abdülazîz, 20 veya 25 Receb 101 (5 veya 10 Şubat 720) günü Humus’a bağlı Deyrsem‘ân’da vefat eder. Bazı kaynaklarda Abdülmelik evlâdı tarafından zehirletilmesi sonucu öldüğü kaydedilir (Taberî, 6/556). Abdülmelik’in kızı Fâtıma dışında üç hanımla daha evlendiği ve yirmi civarında çocuk sahibi olduğu rivayet edilir.

5 1 Yorum
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
İlkeli Yönetim
Ramazan Kayan
Kudüs’te Bir Eşraf Ailesi: el-Hüseynîler...
Sezai Balcı
Gazze: Direniş ve Diriliş Mektebi...
Abdullah Yıldız
Zafer Vadedilen Kur’ân (Tufan) Nesli...
Recep Songül
Filistin Direnişi Bize Ne Anlatıyor?...
Aydın Ünal
RÖPÖRTAJLAR
“Gazze’de yaşananlar, Batı’nın dünya kamuoyundan, ...
Derda Küçükalp
"Filistin davası, Filistinlilerin ya da Arapların ...
Abdurrahman Arslan
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak. Ama!...
Abdülhamit Güler
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Prizren’de Osmanlı Evladı Olmak
Mikail Çolak
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
F Tipi Dünya
Rumeysa Döğer
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
NEBEVİ VARİSLER
Mücâhid b. Cebr
Damla Mıdış
Takvâ Sahiplerinin Öncüsü Hasan Basrî...
Beyza Durna
Ca'fer b. Ebû Talib
Zeynep Simit
Süleyman b. Yesâr
Ruveyda Büyükkendirci
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x