Menü
Ali Rıza Demircan
Ali Rıza Demircan
Onu Yetiştiren Kur’ân’dı
Eylül 25, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

-Allah şanını ve bağlılarını arttırsın- Hz. Muhammed’in ana vasfı Allah’ın son ve evrensel kıldığı Resûlü olmasıdır. Kendisi Risaleti öncesi yaşamında bütün peygamberlere verilen ve İslâm’ın ana ve değiştirilemez ilkelerini içerenel-Kitab’ınne olduğunu bilmezdi.( el-En’am 6/89;el-Şûra 42/52) İnsanların eğitimi ve öğretimindengeçen okuryazar bir insan da değildi.(el-Ankebût 29/48)

O kendisine indirilen Kur’ân ayetlerini insanlara okuyor, açıklayarak öğretiyor ve uygulamayı içerenyaşamıyla da örneklendiriyordu.Böylece ruhları arındırıp geliştiriyordu. (el-Bakara 2/151)Özetlersek O,Kur’ân’ın ayetleriyle portresini çizdiği insan tipinin canlı örneğiydi.

Onun Tefekkürü/Düşünürlüğü,Barışçılığı, Savaşçılığı,Güzel severliği, Sorumluluğu, İnsana sevgisi vesaygısı, Ahlâkıve Adaleti bütünüyle Kur’ân’dıKur’ân kaynaklıydı.

Buradan hareketle Onun adaletinin de Kur’ânile şekillendiği söyleyebiliriz.

Onun Adaleti Kur’ân Kaynaklıydı

O, kendisine yönelikeleştirel sözler, davranışlar ve işlerde sabırlıydı ve affediciydi. Ama ilahî yasaları uygulamada, kendisine intikal ettirilen ihtilaflarda son derece âdil bir hâkimdi.

Zengin fakir ayırmazdı. Güçlülere ayrıcalık tanımazdı. Kayırıcı aracılık yapılmasına öfke duyardı. Mümin kâfir; dost düşman tefriki yapmazdı. Tarihi toplulukları çöküntüye uğratan uygulamaların zulüm uygulamaları olduğunu hatırlatırdı.

Onu böylesine âdil kılan Kur’ân’dı. Çünkü Hak ve Adl olan ve adaletli (Muksit) kullarını seven Allah insanlığa mesajlarını içeren Kur’ân’dahak,adl, iksat ve mîzan  kavramlarıyla adalete vurgu yapıyordu. Adaletin gerçek kullukla olan bağlantısını dile getiriyordu. Şu veya bu haklı sebeple duyulacak derin öfkenin bile adaletsizliğe sebep kılınmamasını emrediyordu.İşte onun adaletini oluşturan ve şekillendiren âyetlerden bazıları:

Kur’ân’dan Adalet İlkeleri

“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendi canlarınız, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin de fakir de olsalarsiz adaletten ve adil şahitlikten sapmayın. ÇünküAllah onlara sizden daha yakındır. Duygularınıza kapılıp adaletten ayrılmayın. Eğer, sözü eğip bükerek gerçeği saptırır veya şâhidlik etmekten kaçınırsanız Allah’ınyaptıklarınızdan haberdar olduğunu biliniz.”(el-Nisa 4/ı35)

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz nefret/kin, sizi adaletsizliğe itmesin. Adaletli olun; çünkü adalet tam anlamıyla gerçek kulluktur.Allah’ın adaleti emredenve zulümden kaçınılmasını içeren buyruklarına aykırılıktan sakının. Çünkü Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.”(el-Mâide 5/8. Ayrıca bak.5/42)

(Adalete yönlendirci diğer âyetler için bak: Nisa 58; Nahl 90; Şûra 15; Hucurat9, Mümtahine 8 vs.)

O Sosyal Adaleti de Amaçlıyordu

Ona Rabbimiz tarafından “aranıza adaletle emrolundum” şeklinde açıklama yapması da  emredilmişti.(Şûra 15)

Ona hukuki adalet gibiKıstile de emredildiği içinhukuki adalet yanı sıra sosyal adalete deyönelmişti.(A’raf 7/29)

O adaletli olmaya memurdu ve mecburdu. Çünkü O da mübelliği olduğu Kur’ân’ı uygulama ileyükümlü kul Elçiydi.

Görevini yaptı. Özellikle yönetim ve yargıdaödünsüzdü.

  1. O, Mekke’nin Fethi’nden sonraKâbe’ye ilişkin hizmetleri, talibi olan amcası oğlu damadı Ali b. EbîTalibe değil dahaliyakatli olanOsman b. Talha’yavermişti.(İ. Kesir Nisa 58)
  2. Bir hırsızlık suçu cezasının düşürülmesi için aracılık yaptırılması üzerine derin bir öfke duyarak şöyle buyurmuştu:

Allah’a yemin ederim ki…Hırsızkızım Fatıma olsaydı ona da cezauygulardım. ‘(İ.Mace Hudud 6)

  1. Hudeybiye’de Umreleri engellenen sahabilerinin rasladıklarıMüşrik umrecilereengelleyici misilleme yapmalarına Kur’ân çizgisindemani olmuştu.(İ. Kasir,Mâide 2)
  2. Hayber’i Fethi sırasında otlattığı bir sürü ile gelerek Müslüman olan çobanın kendisine emanet edilmiş sürüsünü geri göndertmişti.

(M. Ebu Zehra Son Peygamber Hz.Muhammed,Tercüme Mehmet Keskin 3/408, Kitabevi İst.1993)

Sahabilerini de Adalet Üzerinde Terbiye Ediyordu.

Adaletle terbiyesinin sahabeye yansıyan örneklerinden biri ile bereketlenelim:

Abdullah b. Revaha zekât amili olarak gönderildiği Hayber’demahsulü iki kısma ayırır, diledikleri kısmıseçme özgürlüğünü Yahudilere bırakırdı. Onlar gösterilen adalet karşısında şöyle demekten kendilerini alamazlardı.

-Gökler ve yer böylesi bir adaletle ayakta duruyor.

Örnekler Çok

Onun adaletinin 14 asırlık tarihi süreçte Müslümanlar ve onların oluşturdukları medeniyetler üzerinde derin izler bıraktığı açıktır. İstanbul’un Fethi’inden bu yana RumFener Patrikhanesi’nin varlığını sürdürmesi ve Yahudilerin500 yılı aşkındır aramızda yaşaması günümüze ulaşan örneklerdir.

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x