Menü
İbrahim Barca
İbrahim Barca
Siyer- İslâm Tarihi İlişkisi
Eylül 25, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Siyer- İslâm Tarihi İlişkisi

İbrahim BARCA

İslâm peygamberi Hz. Muhammed’in (sas) hayatını konu edinen Siyer ilminin son zamanlarda daha bir görünür olması; Siyere dair çalışmaların, aktivitelerin, kurumların artması ve çeşitlenmesi sevindirici bir durumdur. Nitekim Müslümanların Siyer ilmi ile iştigal etme sebepleri eskiden olduğu gibi bugün de önemini ve geçerliliğini korumaktadır.

Henüz Hz. Peygamber hayattayken bazı sahâbîlerin ve onlardan sonra da bazı tabiînlerin Hz. Peygamber ile ilgili özellikle bazı konulara yoğunlaştıkları bilinmektedir. Yoğunlaşılan özel konulardan birisi de Hz. Peygamber’in savaşları ve savaşlardaki tavır ve tutumudur. İlerleyen süreçte buna onun ataları, peygamberlikten önceki hayatı, hicret yılları, ibadetleri, değişik durumlardaki tavır ve tutumları, fiziki ve ahlâkî özellikleri ve peygamberliğine dair deliller de dâhil olmuştur. Bu meyanda ilk dönemlerde Hz. Peygamber’in savaşları, savaş ve barıştaki uygulamaları, diplomatik ilişkileri ve yazışmalarını içeren rivayetler toplanmış ve derlenmiştir. Bu yüzden ilk Siyer eserleri meğâzî eserleri olarak bilinmektedir. İlerleyen dönemlerde değişik amillerin etkisiyle Siyer eserlerinde hem tür olarak hem de içerik olarak önemli değişme, genişleme ve gelişmeler yaşanmıştır. Mezkûr amillerin belki de en önemlisi diğer İslâmî ilimlerdeki değişme, genişleme ve gelişmelerdir.[1] Zira İslâmî ilimler aslında bir bütün olup birbirlerini etkilemiş, değiştirmiş ve geliştirmiştir. Siyer bağlamında ise diğer ilimlerle beraber -az önce de vurgulandığı üzere- özellikle İslâm tarihi ve hadis ilimlerindeki gelişme, değişme ve genişleme zikredilebilir.

Neticede eldeki klasik Siyer eserlerine bakıldığında bazı Siyer eserlerinin Hz. Peygamber’in savaşlarına; bazılarının onun Peygamberliğine ve örnekliğine, bazıları ise onun olağanüstü hallerine ve mucizelerine yoğunlaşmış olduğu görülebilir. Başka açıdan yine bazı Siyer eserleri sadece rivayet ve derlemelerden müteşekkil iken diğer bazıları da rivayetler yanında değerlendirme, kıyas ve istinbatlar da içermektedir. Bazı Siyer eserleri, Siyerin kabul görmüş genel konularını içermişken Hz. Peygamber ile ilgili sadece bir özelliği, hususu ve konuyu ele alan müstakil eserler de Siyer eserleri olarak kabul edilmiştir. (Fayda, Siyer ve Meğazi, 37: 324). (el-Müneccid, 1982, 330-333)

Arapça yazılan Siyer eserlerinin yanında Osmanlı Türkçesi,[2] Günümüz Türkçesi,[3] Farsça ve Urduca gibi dillerde de hem müstakil eserler telif edilmiş, hem de Arapça Siyer eserleri diğer bazı dillere tercüme edilmiştir.[4] Mensur Siyer eserlerinin yanında yarı mensur, yarı manzum veya manzum olarak kaleme alınmış veya minyatür tasvirler ile desteklenmiş Siyer eserleri…

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
İlkeli Yönetim
Ramazan Kayan
Kudüs’te Bir Eşraf Ailesi: el-Hüseynîler...
Sezai Balcı
Gazze: Direniş ve Diriliş Mektebi...
Abdullah Yıldız
Zafer Vadedilen Kur’ân (Tufan) Nesli...
Recep Songül
Filistin Direnişi Bize Ne Anlatıyor?...
Aydın Ünal
RÖPÖRTAJLAR
“Gazze’de yaşananlar, Batı’nın dünya kamuoyundan, ...
Derda Küçükalp
"Filistin davası, Filistinlilerin ya da Arapların ...
Abdurrahman Arslan
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak. Ama!...
Abdülhamit Güler
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Prizren’de Osmanlı Evladı Olmak
Mikail Çolak
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
F Tipi Dünya
Rumeysa Döğer
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
NEBEVİ VARİSLER
Mücâhid b. Cebr
Damla Mıdış
Takvâ Sahiplerinin Öncüsü Hasan Basrî...
Beyza Durna
Ca'fer b. Ebû Talib
Zeynep Simit
Süleyman b. Yesâr
Ruveyda Büyükkendirci
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x