Menü
İbrahim Barca
İbrahim Barca
Siyer- İslâm Tarihi İlişkisi
Eylül 25, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Siyer- İslâm Tarihi İlişkisi

İbrahim BARCA

İslâm peygamberi Hz. Muhammed’in (sas) hayatını konu edinen Siyer ilminin son zamanlarda daha bir görünür olması; Siyere dair çalışmaların, aktivitelerin, kurumların artması ve çeşitlenmesi sevindirici bir durumdur. Nitekim Müslümanların Siyer ilmi ile iştigal etme sebepleri eskiden olduğu gibi bugün de önemini ve geçerliliğini korumaktadır.

Henüz Hz. Peygamber hayattayken bazı sahâbîlerin ve onlardan sonra da bazı tabiînlerin Hz. Peygamber ile ilgili özellikle bazı konulara yoğunlaştıkları bilinmektedir. Yoğunlaşılan özel konulardan birisi de Hz. Peygamber’in savaşları ve savaşlardaki tavır ve tutumudur. İlerleyen süreçte buna onun ataları, peygamberlikten önceki hayatı, hicret yılları, ibadetleri, değişik durumlardaki tavır ve tutumları, fiziki ve ahlâkî özellikleri ve peygamberliğine dair deliller de dâhil olmuştur. Bu meyanda ilk dönemlerde Hz. Peygamber’in savaşları, savaş ve barıştaki uygulamaları, diplomatik ilişkileri ve yazışmalarını içeren rivayetler toplanmış ve derlenmiştir. Bu yüzden ilk Siyer eserleri meğâzî eserleri olarak bilinmektedir. İlerleyen dönemlerde değişik amillerin etkisiyle Siyer eserlerinde hem tür olarak hem de içerik olarak önemli değişme, genişleme ve gelişmeler yaşanmıştır. Mezkûr amillerin belki de en önemlisi diğer İslâmî ilimlerdeki değişme, genişleme ve gelişmelerdir.[1] Zira İslâmî ilimler aslında bir bütün olup birbirlerini etkilemiş, değiştirmiş ve geliştirmiştir. Siyer bağlamında ise diğer ilimlerle beraber -az önce de vurgulandığı üzere- özellikle İslâm tarihi ve hadis ilimlerindeki gelişme, değişme ve genişleme zikredilebilir.

Neticede eldeki klasik Siyer eserlerine bakıldığında bazı Siyer eserlerinin Hz. Peygamber’in savaşlarına; bazılarının onun Peygamberliğine ve örnekliğine, bazıları ise onun olağanüstü hallerine ve mucizelerine yoğunlaşmış olduğu görülebilir. Başka açıdan yine bazı Siyer eserleri sadece rivayet ve derlemelerden müteşekkil iken diğer bazıları da rivayetler yanında değerlendirme, kıyas ve istinbatlar da içermektedir. Bazı Siyer eserleri, Siyerin kabul görmüş genel konularını içermişken Hz. Peygamber ile ilgili sadece bir özelliği, hususu ve konuyu ele alan müstakil eserler de Siyer eserleri olarak kabul edilmiştir. (Fayda, Siyer ve Meğazi, 37: 324). (el-Müneccid, 1982, 330-333)

Arapça yazılan Siyer eserlerinin yanında Osmanlı Türkçesi,[2] Günümüz Türkçesi,[3] Farsça ve Urduca gibi dillerde de hem müstakil eserler telif edilmiş, hem de Arapça Siyer eserleri diğer bazı dillere tercüme edilmiştir.[4] Mensur Siyer eserlerinin yanında yarı mensur, yarı manzum veya manzum olarak kaleme alınmış veya minyatür tasvirler ile desteklenmiş Siyer eserleri…

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x