Menü
İsmail Lütfi Çakan
İsmail Lütfi Çakan
Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim
Eylül 24, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Muhterem Hocam, malumunuz siyerin en temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Siyer-Kur’an ilişkisi bağlamında, Hz. Peygamber’in ve aziz kitabımız Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması konusunda neler söylersiniz?

Kur’an-ı Kerîm, bize tanıttığı peygamberlerin hiç birisinin biyografisini vermez. Onların hayatlarından, misyonları açısından ibret konusu olacak örnek olayları, tevhid mücadelelerini anlatır.

Sözünü ettiğimiz genel uygulamaya uygun olarak Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in peygamberlik öncesi hayatı, ayrıntılı bir şekilde yer almamaktadır. Sadece Duhâ Sûresi’nde kendisine yönelik ilâhî ikramlar hatırlatılırken Hz. Peygamber’in başta yetîm olduğuna ve bir-iki durumuna dikkat çekilmektedir:

O, seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi?”[1]

Öte yandan genelde peygamberlerin, peygamber olarak seçilmeden önce, riyazât ve ibadetle vahyi telakkiye hazırlandıkları bilinmektedir. Hz. Peygamber’in de kendisine vahiy gelmeden önce, Hira mağarasında ibadetle meşgul olduğu ve gördüğü sâdık rüyalarla bu tür bir hazırlığa tabi tutulduğu açıktır.

İnşirah Sûresi’nde de, bu hazırlık cümlesinden olmak üzere Şerh-i sadr’dan maksat şakk-ı sadr mıdır, değil midir?tartışmaları bir yana onun göğsünün açılıp gönlünün arıtıldığına, yükünün hafifletildiğine dikkat çekilmektedir: “Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?”[2]

Bir de  peygamberlik öncesi hayatı hakkında Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber’in emin olduğu vurgulanmıştır:

“Ben daha önce yıllarca aranızda bulundum. Hiç düşünmüyor musunuz?”[3]ve “Yoksa peygamberlerini tanımadıkları (onun doğruluğunu, dürüstlülüğünü bilmedikleri) için mi onu inkâr ediyorlar?”[4]âyetleri, Hz. Peygamber’in peygamberlik öncesinde emin/güvenilir bir kişiliğe ve temiz bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir.

Kur’an-ı Kerîmâlemlere rahmet, hidâyet rehberi ve en güzel örnek olarak gönderilmiş bulunan Hz. Peygamber’in örnek alınmasını, sevilmesini ona uyulmasını emretmiştir. Hz. Peygamber’in çocukluğu, toplumunun dinî ve ahlâkî durumu, peygamberliği, tebliğde karşılaştığı zorluklar, aile hayatı, gazve ve seriyyeleri, ashâbının bazı durumları Kur’an-ı Kerîm’de anlatılmıştır. Bütün bunlar, Siyer-i Nebi’nin tam anlamıyla tanınması ve Kur’an âyetlerinin eksiksiz anlaşılması gayesine yöneliktir. Yani -sizin de soruda belirttiğiniz gibi Siyer-i Nebî’nin baş ve birinci kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.Bu sebeple,

Hüsn-i Kur’ân’ı görür insan, olur hayrân sana,

Dest-i kudretle yazılmış hilyedir Kur’an sana![5]

diyen şâir Muallim Nâci hiç de haksız sayılmaz.

Kur’an-ı Kerîm’in şehâdeti ve tanıtımı sebebiyle Hz. Peygamber’in sîretinden daha sahih ve mevsûk bir siyer anlatımı tarihin sayfalarına intikal etmiş değildir.

Hz. Aişe annemizin “Onun yaşayışı Kur’an’dan ibaretti”[6] sözü ile İmam-ı a’zam Ebu Hanife’nin Levle’s-sünnemâ fehime ehadünminne’l-Kur’an/ Sünnet-i seniyye olmasaydı, bizden hiç kimse Kur’an-ı Kerim’i anlayamazdı”[7]tespitini bir arada okuyup düşünmek Kur’an-Siyer-Sünnet birlikteliğini anlamak için yeterlidir.

[1]Duhâ, 93/6-8.

[2]İnşirâh, 94/1.

[3]Yunus 10/ 16.

[4]el-Mü’minûn 23/69

[5]Şiirin güncel yaklaşık anlamı şöyledir: “[Ey Muhammed!(sas)] sendeki Kur’an’ın güzelliklerini, ahlakını gören sana hayran olur. Kur’an, adeta Allah’ın kudret eliyle yazılmış senin bir biyografindir (hilyendir).” (Ed.)

[6]Müslim, 746.

[7]Şa’rânî, Mîzan, I, 47.

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
İlkeli Yönetim
Ramazan Kayan
Kudüs’te Bir Eşraf Ailesi: el-Hüseynîler...
Sezai Balcı
Gazze: Direniş ve Diriliş Mektebi...
Abdullah Yıldız
Zafer Vadedilen Kur’ân (Tufan) Nesli...
Recep Songül
Filistin Direnişi Bize Ne Anlatıyor?...
Aydın Ünal
RÖPÖRTAJLAR
“Gazze’de yaşananlar, Batı’nın dünya kamuoyundan, ...
Derda Küçükalp
"Filistin davası, Filistinlilerin ya da Arapların ...
Abdurrahman Arslan
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak. Ama!...
Abdülhamit Güler
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Prizren’de Osmanlı Evladı Olmak
Mikail Çolak
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
F Tipi Dünya
Rumeysa Döğer
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
NEBEVİ VARİSLER
Mücâhid b. Cebr
Damla Mıdış
Takvâ Sahiplerinin Öncüsü Hasan Basrî...
Beyza Durna
Ca'fer b. Ebû Talib
Zeynep Simit
Süleyman b. Yesâr
Ruveyda Büyükkendirci
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x