Menü

B era b. Âzib, Medinelidir. Evs Kabilesi ’ne mensuptur. Babası da sahabîdir. Künyesi Ebû Umâme’dir.
Hicretten önce Medine’de Müslüman olmuştur. İlk İslâmî bilgilerini, Mus’ab b. Umeyr’den öğrendi. Yaşı küçük olduğu için Bedir Savaşı’na katılamadı. Ancak Uhud Savaşı’na ve ondan sonraki savaşlara katıldı. Bizzat Peygamberle 14 (veya 18) savaşa katılmıştır.
Rey ve Tüster fetihlerinde yer almış; Cemel, Sıffîn ve Nehrevan savaşlarında Hz. Ali’nin yanında bulunmuştur. Kûfe’ye yerleşmiş, burada hayatını cihad etmek, hadis ve fıkıh dersleri vermekle geçirmiştir.
Berâ b. Âzib hicrî 72 yılında seksen küsür yaşlarında iken Kûfe’de vefat etmiştir. Resûlullah’tan bize 305 hadis rivayet etmiştir.
Dua kulluğun en önemli göstergelerindendir, bu öneminden dolayı da Resûlullah’ın (sas)  hayatında neredeyse her anını kapsamıştır. Bu dualardan biri de uyumadan önce, yatağa girildiği zaman yapılacak duadır.
Resûlullah uyumadan önce bu duanın yapılmasını Berâ b. Âzib’e, onun üzerinden de bizlere tavsiye etmiştir. Ancak bu duayı yapabilmek için belli şartları yerine getirmek gerekir. Bu dua için hadiste Peygamberimiz tarafından ifade buyurulan şartlar şunlardır:
Abdestli olmak
Yatağa girildiğinde
sağ yanına yatmak
Duadan sonra başka şeyler konuşmamak
Bir müjde
Bu duanın farklı bir yönü vardır, bu da sonunda kazanılacak müjdenin zikredilmesidir.
Duanın müjdesi ise o gece ölüm gelirse fıtrat üzere ölmektir veya sabaha hayırla kavuşmaktır. Fıtrat, burada iman ve İslâm anlamlarına gelir. Fıtrat üzere ölmek ise iman ve İslâm üzere ölmek demektir. Fıtrat üzere ölen kişi rabbinin huzuruna pak bir şekilde çıkar.
Resûlullah bu duayı tavsiye ettikten sonra Berâ b. Âzib tekrar eder. Tekrar ederken duanın sonunda bulunan “binebiyyike” kelimesi yerine “biresûlike” diye okur. Bunun üzerine Resûlullah “Hayır ‘binebiyyike’ de” buyurur. Bu olay bize, duanın Efendimiz’e de bu lafızlarla öğretildiğini göstermektedir.
Bunun için bu duayı okurken lafızlarının değiştirilmeden, eksiksiz ve sırasına riayet edecek şekilde okunmasına dikkat edilmelidir.
Tevekkül
Berâ b. Âzib tarafından bize nakledilen bu güzel dua içerisinde nice güzellik ve incelikler barındırmaktadır. Dua’nın içerisinde geçen “Kendini Allah’a teslim etmek, işini Allah’a havale etmek, sırtını Allah’a dayamak” tam manasıyla tevekküldür.
Tevekkül ise işlerine Allah’ı kefil kabul edip, O’ndan razı olmaktır. Ancak tevekkülden önce yapılması gerekenlerin elden geldiğince yapılması gerekir.
Ayrıca duada Allah’dan başka korkulacak da ümit bağlanılacak da olmadığını, Allah’dan başka sığınılacak ve kurtulacak başka yerin bulunmadığı ikrar edilir. Yapılan bu tevekkül ve ikrar ise imanın kuvvet bulmasına yardımcı olur.
Duanın sonunda “İndirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine iman ettim.” demekle de kişi bir çeşit iman tazelemiş ve bunları hatırlamış olur. Allah’ın indirdiği kitabına ve gönderdiği Resûlüne tabi olmanın, emrettiklerini yerine getirmenin, yasakladıklarından da uzak durmanın gerekliliğini tefekkür eder.
Bütün bunların sonunda da insan fıtratına, özüne döner ve tam manasıyla Allah’a kul olmaya çalışır.
Ölüm kardeşi uyku
Unutulmamalıdır ki uyku küçük bir ölümdür, bu küçük ölümden önce yapılacak yukarıda zikredilen dua ise insana asıl ölümü hatırlatır, tefekkür etmesini sağlar. İnsanı nefis muhasebesi yapmaya, tevbe etmeye yönlendirir. Kişi abdestli olarak yatağa girse, sağ yanına yatıp bu duayı yaptıktan sonra Allah’tan başka varılacak ve sığınılacak yerin olmadığını hatırlayacak, imanını tazeleyecektir.
Bütün bunlar da kişinin daha dikkatli ve bilinçli davranmasına vesile olacaktır.

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x