Menü
Muhammed Cahit Şahinler
Muhammed Cahit Şahinler
Asr-ı Saâdeti Yeniden Tesis Etmek
Eylül 25, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Asr-ı Saâdeti Yeniden Tesis Etmek

M. Cahit Şahinler

Tarihte, asr-ı saâdet denilen, yani saâdetin, huzurun, emniyetin, adaletin vs. güzelliklerin olduğu bir çağdan bahsedilir ki o da Efendimiz’in (sas) ve sahâbe efendilerimizin yaşadığı çağdır. Bizlere düşen Efendimiz’in rehberiyetinde asr-ı saâdet çağını tekrardan bugün tesis etmektir. İbn Haldun’un “Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha ziyade birbirine benzer.” (İbn Haldun, Mukaddime, 1/20) cümlesinden yola çıkarak bugün de yarın da aynısına kavuşabilineceği kanaatindeyiz. Yeter ki takip edilen yol ve usul, Allah Resûlü’nün bizlere gösterdiği yol ve usûl olsun, yeter ki ufuklar Resûlullah’ın (sas) ufkuyla genişletilsin ve yeter ki tarihten ders çıkarılarak gayret içinde olunsun. O zaman Allah’ın izniyle aynı sonuca varılacaktır.

Bunun için, tarihteki asr-ı saâdetin bizlere bilinç olarak öğrettiklerinden beş tanesini burada zikretmek isteriz:

  1. Niyetlerin Sahih Olması

En başa sahih niyeti almamız gerekmektedir. Niyet sahih olmadıktan sonra amel, gayret ve mücadele fani olur baki olmaz. Yolculuğa çıkılmadan önce başta niyetler tashih edilmesi gerekir. Yapılan iş, gayret sadece ve sadece Allah’ın rızası için olmalıdır. Nefsi işin içine karıştırmadan, farklı arzulara girmeden ancak Allah için olmalıdır.

Efendimiz (sas) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Salimoğulları kabilesinde ilk Cuma namazını kıldırdı ve ilk hutbesini verdi (M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, 155). Efendimiz’in (sas), 12 sene zulüm görmüş sonra bu zulümden kurtulmuş ve yeni bir toplumun/devletin temelini atmaya doğru giderken hutbede -başka konuya değil- sadece ihlasa ve iyi niyete değinmesi bu meselenin ehemmiyetini göstermesi açısından yeterlidir.

  • Kelam/Söz Öncelikli Değil Amel Öncelikli Yaşamak

Bu çağın Müslümanları ile Resûlullah’ın (sas) yaşadığı dönemdeki Müslümanlar arasında en büyük farklardan bir tanesi kelam öncelikli yaşam olduğu söylenebilir. Nitekim sahâbe efendilerimizin, 10 âyetin amel ile ilgili hususiyetleri öğrenmedikçe diğer âyetlere geçmedikleri rivayet edilmektedir (Ebû Amr ed-Dânî, el-Beyân, 33). İmam Mâlik’in Muvatta’sında İbn Ömer’in (ra) Bakara Sûresi’ni 8 yılda öğrendiği nakledilir (İmam Mâlik, “Salah”, 133). Aslında bu rivayetler bizlere sahâbenin amel konusundaki hassasiyetini, amel öncelikli yaşadıklarını göstermektedir.

İşte saâdet devrini oluşturan en önemli sebeplerden bir tanesi budur. Zira Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah’a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar.” (Muhammed 47/7). Bu ise konuşarak değil koşturarak elde edilir.

Hatta asr-ı saâdet döneminde Müslümanların yaşamına, adaletine, tesis ettikleri emniyete hayran kalarak İslâm’ı kabul edenler olduğu bilinen bir gerçektir.

Fakat bugüne geldiğimizde bu konuda arızalar olduğu müşahede edilmektedir. Amel öncelikli değil kelam öncelikli bir yaşam tarzı hakimdir.

İlimi tahsil eden, amel etmek için değil sadece bilgisinin artması veya başkasına aktarmak için öğreniyorsa, vaaz veren söylediklerini kendi üzerine almadan sadece cemaate aktarmak için konuşuyorsa, dinleyen de sürekli duyduklarını başkalarına havale ederek dinliyorsa burada bir arıza var demektir. Bu arıza da İslâm’ı temsil edememeyi beraberinde getirmektedir.

Amel etmek demek aslında temsil vazifesini yerine getirmek demektir. Bugün İslâm doğru temsil edilemiyorsa, yaşamda sorun olduğundan kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Dolayısıyla Müslüman tarihten ilham almalı ve asr-ı saâdetin tesisi için kelam öncelikli değil amel öncelikli yaşamalıdır.

  • Engellere Takılmamak ve Değerlerden Vazgeçmemek

Allah Resûlü’nün (sas) karşısına birçok engeller çıktı. Bu engellere takılmadığı gibi bunlara karşı değerlerinden de vazgeçmedi.

Mekkeli müşrikler, Efendimiz (sas) için Kur’an’ı kendi uydurdu dediler, şair (Enbiyâ 21/5) dediler, kâhin (Tur 52/29) dediler fakat Allah Resulü hiçbirine takılmadan yoluna devam etti.

Bunu gibi birçok iftiralar atılmasına rağmen Efendimiz (sas) hiçbir zaman “Onlar bana iftira attı, ben de onlara iftara atacağım.” düşüncesine kapılmadı. Onlar adaletsizlik yaptı, Allah Resûlü adaletten vazgeçmedi; yalan konuştular, Allah Resûlü doğruluktan ve dürüstlükten vazgeçmedi; sözlerinde durmadılar, Allah Resûlü emin vasfını hiçbir zaman kaybetmedi. Zira uğruna mücadele edilen değerlerden vazgeçildiğinde, mücadelenin ne anlamı kalacaktı?

Değerlerden vazgeçilmemesinin ehemmiyetini kavramak için şu örneği burada aktarmak yerinde olacaktır:

Efendimiz (sas) kaza umresini yaptığında Mekkeliler, anlaşmaya göre Mekke’yi terk edip çevredeki dağlara yerleştiler. Efendimiz bunu fırsat bilerek Mekkelilerin onca zulümlerine ceza olarak çok kolay bir şekilde Mekke’yi ele geçirebilirdi. Zira hem güçlü bir ordusu vardı, hemde Mekkeliler eşyalarını evlerinde bırakmışlardı (M. Hamidullah, İslâm Peygamberi, 221). Fakat Allah Resûlü bunu yapmadı. Zira onun hedefi iktidar değil, ıslah idi, başa geçmek değil, adam kazanmak idi, toprak fethi değil, gönüllerin fethi idi.

İşte Efendimiz hayatıyla bizlere, engellere takılamamak gerektiğini ve bu engeller sebebiyle de değerlerden vazgeçilmemesi gerektiğini öğretmiştir.

  • Enerjiyi Birbirine Değil, Düşmana Karşı Kullanmak

Tarihten öğrendiğimiz diğer bir meselesi ise, asr-ı saâdeti tesis etmek için birbirimize enerjimizi tüketmemektir. Ne zaman ki Müslümanlar enerjilerini birbirine harcamaya başladılar, o zaman asr-ı saâdetten uzaklaşmaya başladılar demek yanlış olmayacaktır. Zira Hz. Osman (ra) döneminde fitneler çıkmaya başladıktan sonra saâdetin gittiğine şahit olmaktayız.

Efendimiz (sas) döneminde böyle bir hadise meydana geldiğinde, yani Müslüman Müslümana enerjisini harcamaya başladığında hemen müdahale eder ve bunu önlerdi.

Benî Müstalik Gazvesi sırasında sahâbe arasında yaşanan, bunun önemli örneklerindendir. Müreysî kuyunun başında ensar ile muhacir arasında kavga çıkınca ve akabinde ensar ile muhacir karşı karşıya gelince Efendimiz hemen hareket emri vermiş (İbn Sa’d, Tabakat, 2/66) ve onların enerjilerini başka yöne doğru kanalize…

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
İlkeli Yönetim
Ramazan Kayan
Kudüs’te Bir Eşraf Ailesi: el-Hüseynîler...
Sezai Balcı
Gazze: Direniş ve Diriliş Mektebi...
Abdullah Yıldız
Zafer Vadedilen Kur’ân (Tufan) Nesli...
Recep Songül
Filistin Direnişi Bize Ne Anlatıyor?...
Aydın Ünal
RÖPÖRTAJLAR
“Gazze’de yaşananlar, Batı’nın dünya kamuoyundan, ...
Derda Küçükalp
"Filistin davası, Filistinlilerin ya da Arapların ...
Abdurrahman Arslan
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak. Ama!...
Abdülhamit Güler
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Prizren’de Osmanlı Evladı Olmak
Mikail Çolak
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
F Tipi Dünya
Rumeysa Döğer
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
NEBEVİ VARİSLER
Mücâhid b. Cebr
Damla Mıdış
Takvâ Sahiplerinin Öncüsü Hasan Basrî...
Beyza Durna
Ca'fer b. Ebû Talib
Zeynep Simit
Süleyman b. Yesâr
Ruveyda Büyükkendirci
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x