Menü
Erol Erdoğan
Erol Erdoğan
İnsan Mevsimi
Eylül 25, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

İNSAN MEVSİMİ

Erol Erdoğan

İlahiyatçı, Sosyolog

Bir takvim yılının iklim bakımından farklılıklar gösteren ana bölümlerine mevsim denir. Bizim gibi ülkelerde genellikle dört mevsim olduğu kabul edilir. Mevsimin tarifinde yer alan iklimi, bir bölge veya coğrafyanın uzun dönemli hava şartlarının ortalaması diye tarif edebiliriz. Mevsim ve iklim kelimelerini bazen birbirinin yerine kullandığımız da olur.

Ülkemizdeki mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar, kış diye adlandırılmaktadır. İlkbahar yerine sadece bahar, sonbahar yerine güz de denilmektedir. Bunlar günümüzde bilinen mevsim adlarıdır. Bir de eski takvimlerimizde veya halk dilinde mevsim adları vardır ki onları bilmek taşın, toprağın, rüzgârın, soğuğun sıcağın, kurdun, kuşun dilinden anlamak cihetiyle daha kıymetlidir.

Bilim insanları, mevsimlerin oluşmasını, dünyanın eksen eğikliği ve güneş etrafındaki hareketiyle açıklamaktadır. Âyette geçen “O, güneş ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır.” (En’âm 6/96). ifadesinden Allah’ın ay ve güneşi, zamanın evrelerinin belirleyicisi olarak seçtiğini anlamaktayız. Başka bir âyette de “Güneş ve ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir.” (Rahmân 55/5). denilmektedir.

Mevsimlerle Değişip Dönüşme 

Allah, mevsimler aracılığıyla yeryüzünü, gökyüzünü ve bunların içindekileri sürekli değiştirip dönüştürmektedir. Mevsimlerin değişimiyle ortaya çıkan farklılaşmayı taşta, toprakta, suda, gecede, gündüzde, ağaçta, bitkide, gölgede, rüzgârda, yağmurda yani her zerrede müşahede edebiliriz.

Mevsimlerin değişiminden insan da nasiplenmektedir. İnsan her mevsimde o mevsimin insanı olmakta; kıyafet başta olmak üzere yiyecek ve içecek tercihleri ile halet-i ruhiyesi mevsime göre farklılık arz etmektedir. Çünkü mevsimler güçlü değiştiriciler, dönüştürücülerdir. Mevsimler, her zerreyi kendi tabiatlarına çekerler.

Şairlerin, insanı mevsimlere veya aylara benzettikleri mısraları hayli fazladır. Faruk Nafiz Çamlıbel “Ömründe dört fasıl var / Üçü kış, biri bahar” demiş. Şu mısralar Oğuz Yaşar Oğuzcan’dan: “Bir eylüldü başlayan içimde / Ağaçlar dökmüştü yapraklarını.” Oğuzcan’ın bu şiiri “Ben bir eylül, sen haziran” diye bitmektedir. Attila İlhan, güz ile kadınlar arasında bir ilişki kurarak şöyle der: “Kadınlar sonbahar yapraklarını dökmeye başlar / titrek dudaklarında sarışın bir keder.” Orhan Seyfi Orhon da Kar şiirini “Bahar âşığıyım, kıştır ismim ey dostum!” diye bitirir.

Âyetlerin tasnifinde bile mevsimlerin dikkate alındığını görürüz. Âyetler nehârî-leylî ve sayfî-şitâî gibi geliş zamanlarına (nüzul vakti) göre de tasnif edilmiştir.[1] Nehârî-leylî gündüz-gece, sayfî-şitâî ise yaz-kış..

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x