Menü
Abdülaziz Tantik
Aksa Tufanı ile başlayan süreç ve İsrail Terör Devleti’nin yaptığı soykırıma dönüşen katliamın dünyada uyandırdığı vicdan dünyayı ayağa kaldırdı. Yahu
Abdülaziz Tantik
Modern Cehaletten Yeni Bir Dünyanın Aydınlığına... 7 Ekim Aksa Tufanı ile başlayan süreç bizi yeni bir dünyanın eşiğine doğru taşımaktadır. Süreç içi
Abdülaziz Tantik
Tarihe müdahale olarak kabul edilen bütün tarihî hadiselerin/vakaların ortak özelliği, az bir gücün çok büyük bir gücü yenilgiye uğratması, az ama kar
Abdülaziz Tantik
Kıymetli dostlar, Fıtri olan, kulluğu içinde taşıyan bir özellik taşır. Fıtrat, insanın kulluğunu dayandıracağı temeli işaret ederken inşa edici bir
Abdülaziz Tantik
Sevgili Okurlar, Matbu yayıncılığın ve özellikle dergiciliğin can çekiştiği bu dijital çağda, 2016 yılından günümüze kadar azimle ve kararlılıkla çık
Abdülaziz Tantik
Kıymetli dostlar! İnsanın dünya serüvenini ve bu serüven üzerine etkisini anlamak ve anlamlandırmanın yolu ve yöntemi insanın bütün boyutluluğu içind
Abdülaziz Tantik
Bir örnekliğin oluşumu belirli bir tecrübî birikimin varlık sahasına çıkması ile öne çıkabilecek bir olgudur. Örneklik, bir sosyal ve bireysel değişim
Abdülaziz Tantik
Kader mevzuu üzerinde tartışmanın olduğu bir zemini işaret eder. Tartışmanın en önemli nedenleri ise kalkış noktasının farklılığından neşet etmesidir.
Abdülaziz Tantik
İnsanın kendi başına bir yol gösterici olmadan doğru, güzel ve adalet üzere yaşamayı başaramadığı tarih boyunca bilinen bir vakadır. İnsan aklının öne
Abdülaziz Tantik
Göç, varlığa gelmenin, doğal ve zorunlu hali itibarı ile bir kopuşu, bir ayrılığı ve yeni bir duruma yönelik serüveni ima eder. Göç hem bir olgunlaşma
Abdülaziz Tantik
Fıtrat ve kulluk iki ayrı kavram ve kelime ama aynı anlamı içerecek bir düzleme sahip iki kelime ve kavramdır. Fıtrat, ikili yapısı gereği olgu ve değ
Abdülaziz Tantik
Sağlığın kavramsal yapı itibarıyla insan varlığı ile eşdeğer bir anlam arka planına sahip olduğu açıktır. Sağlığın kendi içinde farklı anlamlar taşıdı
Abdülaziz Tantik
Eğitim, insanın varlık sahasına çıktıktan sonra sürekli öğrenerek ve görerek kendi varlığı, başkalarının varlığı, varlık, oluş ve yaşamın anlamı üzeri
Abdülaziz Tantik
İlâhî Hitaba Muhatap İnsan… Allah-İnsan Ahidleşmesi/Sözleşmesi Abdulaziz Tantik Yaşam, belirli sınırlar içinde var oluşun aşamalı bir şekilde
Abdülaziz Tantik
YABANCILAŞMA, MÜSLÜMAN VE ÖTEKİ Abdulaziz Tantik Yabancılaşma; kişinin amacına matuf olandan uzaklaşmaya verilen tanımlamadır. Bu amacın anlam v
Abdülaziz Tantik
Allah Tarihe Müdahale Eder… Abdulaziz Tantik “Allah, her an bir yaratış/şen üzeredir.” (Rahman, 55/29), diyen âyeti dikkate aldığımızda; olup bi
Abdülaziz Tantik
Yabancılaşma; kişinin amacına matuf olandan uzaklaşmaya verilen tanımlamadır. Bu amacın anlam ve değer ile ilişkisi kaçınılmazdır. Hakikatten uzaklaşm
Abdülaziz Tantik
İman, Bilinç, Amel ve Niyet İlişkisi Abdulaziz Tantik Niyet, kişinin kendini oluştururken bütün aşamalarda kendi varlığını izhar ederek kişiye h
Abdülaziz Tantik
Modern Batı Düşüncesinde Ahlâk (Seküler Ahlâk) Abdulaziz Tantik Seküler bir ahlâktan söz edebilmek için sekülerliğin tabii bir şey olması ger
Abdülaziz Tantik
DOSYA
İlkeli Yönetim
Ramazan Kayan
Kudüs’te Bir Eşraf Ailesi: el-Hüseynîler...
Sezai Balcı
Gazze: Direniş ve Diriliş Mektebi...
Abdullah Yıldız
Zafer Vadedilen Kur’ân (Tufan) Nesli...
Recep Songül
Filistin Direnişi Bize Ne Anlatıyor?...
Aydın Ünal
RÖPÖRTAJLAR
“Gazze’de yaşananlar, Batı’nın dünya kamuoyundan, ...
Derda Küçükalp
"Filistin davası, Filistinlilerin ya da Arapların ...
Abdurrahman Arslan
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak. Ama!...
Abdülhamit Güler
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Prizren’de Osmanlı Evladı Olmak
Mikail Çolak
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
F Tipi Dünya
Rumeysa Döğer
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
NEBEVİ VARİSLER
Mücâhid b. Cebr
Damla Mıdış
Takvâ Sahiplerinin Öncüsü Hasan Basrî...
Beyza Durna
Ca'fer b. Ebû Talib
Zeynep Simit
Süleyman b. Yesâr
Ruveyda Büyükkendirci
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
Scroll Up