Menü
Yeni Sayı
Yahudiler en büyük ata ve en saygıdeğer kişi olarak Hz. İbrâhim'i kabul ederler ve Yahudi tarihini onunla başlatırlar, hatta kendilerini anlatmak için
Mustafa Kıranatlıoğlu
İsrailoğulları tarafından en büyük peygamber kabul edilen Hz. Mûsâ, vefatından önce kavmini toplayarak onlara hitap etmiş, her ne kadar kendi yönetimi
Ömer Faruk Araz
Kur’ân-ı Kerim'de kendilerinden söz edilen toplulukların başında İsrâiloğulları gelmektedir. Kur’ân’da onlardan söz edilirken en çok “Benî İsrâil” (İs
Mustafa Tuncer
Rabb’imiz, Kur’ân-ı Kerîm’de birkaç yerde İsrâiloğulları’nın seçildiğini, o gün yaşayan insanlara üstün kılındığını, çok önemli nimet ve ikramlara muh
Muhammed Emin Yıldırım
Yahudilerin Hicaz bölgesine ne zaman geldikleri ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Yahudilerin Hz. Peygamber (sas) öncesi dönemde Arap
Ömer Sabuncu
Filistin toprakları, coğrafik olarak Şeria Nehri’nin batısında, Lübnan ve Suriye’nin güneyinde Akabe Körfezi’nin kuzeyinde, Mısır’ın kuzey doğusunda b
Musa Biçkioğlu
Abdullah Nâsuh Ulvan, Selâhaddîn’i “Onun omzunda dağların kaldırmayacağı bir Kudüs kaygısı bulunmaktaydı.” sözüyle anlatır. Bu sözün kaynağı, Sulta
Abdulkadir Turan
Yahudilik, Hz. İbrâhim (as) ile başlayan uzun bir geçmişe sahip bir dindir. İbrâhîmî geleneğe bağlı monoteist din ailesi içinde yer alır ve bu ailenin
İsmet Eşmeli
Giriş Bu makalenin amacı İsrail’in kurulmasında çok büyük rolü olan Rothschild Ailesi’ni ve faaliyetlerini tanıtmaktır. Makalenin ilk kısmında Filist
Sezai Balcı
7 Ekim’de “Aksa Tufanı” operasyonuyla başlayan ve günümüze dek devam eden süreç, işgalin ve direnişin boyutlarını görebildiğimiz bir dönemi gözler önü
Ahmet Faruk Asa
Dinler tarihinde şehirler; sadece geniş caddelerden, çarşı ve pazarlardan, basit dar sokaklardan ve sakinlerin yaşadığı binalardan ibaret değildir. Şe
Mustafa Alıcı
Filistin’de yaşanan ve soykırım mesabesine varan katliam ve yıkım bir anda tüm dünyanın dikkatini bu bölgeye çekti. Kabaca 7 Ekim 2023 tarihinden itib
Şinasi Gündüz
Başlangıcından bugüne, tarihin akışını etkileyen pek çok siyasî ve dinî hareket olmuştur, ancak azı, Evanjelik Hristiyanlık, Neoconlar (Yeni Muhafazak
Yusuf İzzettin Okumuş
Yüzyıla yakındır İslâm’ın izzetini korurken ezilen, sürülen, işgale, düzenli aralıklarla katliama uğrayan Filistin halkının ayrımsız bütünlükle Siyoni
Ahmet Mercan
7 Ekim’de el-Kassam birlikleri, Filistin’deki daha özelde Gazze’deki ölümcül ambargoyu aşmak ve işgal altındaki 106 yıllık Mescid-i Aksa yaramızı tekr
Hamza Türkmen
Bismillah… Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a (cc) mahsustur. O’na hamd eder, O’nu tesbih ederiz. Allah’ın salât ve selamı şükreden kul ve vazifesin
Maruf Çelik
İsrail işgal devleti, Gazze’de okullar, hastaneler ve ibadethaneler başta olmak üzere sivil alanları bombalamaya devam ediyor. Çocuk, kadın, yaşlı ve
Turan Kışlakçı
Tarihe müdahale olarak kabul edilen bütün tarihî hadiselerin/vakaların ortak özelliği, az bir gücün çok büyük bir gücü yenilgiye uğratması, az ama kar
Abdülaziz Tantik
Aslında boykot fıtratımızda var. Hatırlayalım, ta çocukluktan başlar. Bizler anımsamayız belki ama annelerimiz ve etrafımızdaki büyükler inatçı çocukl
Ersin Çelik
Her ne kadar çeşitli yöntemleri, beklenti ve hedefleri olsa da iki kutuplu bu dünyada her kutbun kendi felsefe ve fikri üretiminin etkisi ile hareket
Recep Songül
Mavi Marmara Neden Yola Çıkmıştı? Bizi, Gazze’deki Filistinli çocuklar çağırdı. Kucağında evladı can çekişen anneler çağırdı. Bizi “Bu dünyada vic
Gülden Sönmez
Mukaddes topraklardan yayılan ve Müslümanların çaresizliğini ortaya koyan son durumda gördüğümüz şeyler; bu toprakların kıymetini, evrensel İslâm kiml
Halid el-Üveysi
Dinler insanlık tarihinin gelişiminde etkin bir rol oynamakla birlikte aynı zamanda bu yapı insanlığın sömürülmesinde de önemli bir alanda yer almakta
Ebrar Elveren
Çocuk sesi duyunca, çocuk görünce insanın içi ısınır. Çocukla muhatap olan yetişkin yüzü yumuşayıverir. Çoğunlukla yüzünde gülümseme oluşur farkına bi
Bahriye Kaman
İnsanlık tarihinin en olaylı toplumlarından biri İsrailoğulları olsa gerek. Kur’ân-ı Kerim’de de sıkça atıf yapılan ve ilişki kurulmasına dair uyarıda
Abdülhamit Güler
Bilge kadim dimdik vakur üzgün ve düşünceli bir insan gibidir Kudüs yüzyıllardır.  Zaten hep düşünceli son elli yıldır. Ne ona saygı duyanlar teselli
Mikail Çolak
Kelime kökü “Siyon” sözcüğüne dayanan Siyonizm, bir kavram olarak en geniş anlamı ile Yahudi halkının “tarihî yurtlarına dönüşü” anlamında kullanılmak
Mehmet Ferhat Ünalan
Kan ve ter içindeyim. Mavi ve kayaçlı bir labirentin kıvrımlarında oradan oraya koşturuyorum. Hangi köşeyi dönsem karşımda kirpiklerinden kan damlayan
Rumeysa Döğer
61’de (680) Medine’de doğdu. Babası Mısır Valisi Abdülazîz b. Mervân, annesi Hz. Ömer’in torunu Ümmü Âsım’dır. Emevi Ailesinden olduğu için saraylarda
Kevser Özdağ
Penceremden dışarı bakıyorum ne masmavi deniz var önümde ne de yeşilin binbir tonuyla boyanmış huzurlu bir manzara. Gözüm görmek isterken güzeli, kula
Fatma Sümeyye Yemiş
Önünde kıvrıla kıvrıla uzanıp giden çöl boyunca adımlarını kısa ama hızlı atarak yürüyordu derviş. Yokluk ehliydi, varlığa doğru gidiyordu. Varlığı he
Esra Nur Oylum
Hayat kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de “Tüm insanlık için ortaya çıkarılmış en hayırlı topluluk”[1] olarak tarif edilen biz Müslümanlar, aynı âyette bildir
Kubilay Aşkın Durdağ
Gerçekliğin kilit taşı insandır. Anlayışı, pratiği arkaya bıraktığı tecrübenin niteliği ile insan akışın öznesi durumundadır. İnsanın topluma sunduğu
Ahmet Mercan
Bir örnekliğin oluşumu belirli bir tecrübî birikimin varlık sahasına çıkması ile öne çıkabilecek bir olgudur. Örneklik, bir sosyal ve bireysel değişim
Abdülaziz Tantik
Yaratılan her bir canlı varlığın kendi yapısına ve şartlarına göre bir eğitilme, yetişme ve olgunlaşma süreci vardır. Bir kuşun, bir kuzunun, bir karı
Ömer Çelik
İSTİŞARE Hz. Ömer’in icraatının temelinde istişare bulunmaktadır. Halîfe bu konuda Hz. Peygamber (sav) ile selefi Hz. Ebû Bekir’in yolunu takip etm
Adem Apak
İnsan, akıllı bir varlık olmakla birlikte doğumundan ölümüne kadar geçen süreçte pek çok konuda desteğe ve rehberliğe muhtaçtır. Eğitim, iyi bir insan
Yusuf Ziya Keskin
Sezai Karakoç, bir bütünlük içinde kendi düşünce sistemini kurmuş tarihimizdeki ender şahsiyetlerden biridir. Medeniyetten yenilenmeye, tarihi sosyolo
Temel Hazıroğlu
İnsanlığın en kadim sorunu ya da erdemi ‘güven’ olsa gerek. Habil ile Kabil’den beri insanın insanla derdi, güvenebilmek üzerine. Yine insanoğlunun en
Abdülhamit Güler
Sosyal değişme, Sosyolojinin en önemli ve zor açıklanan konularından biridir. Ibn Haldun, sosyolojik açıklamalarını sosyal değişme faktörü çerçevesind
Sami Şener
DOSYA
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
Soykırımın Hesabını Boykotla Sorabiliriz...
Ersin Çelik
Gazze Saldırısı Üzerinden İki Kutuplu Dünyanın Ger...
Recep Songül
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up