Menü
Cağfer Karadaş
Cağfer Karadaş
Asr-ı Saâdet’ten Günümüze Cihad
Eylül 25, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

” Geçmişten günümüze Müslümanlar cihadı nasıl anlamışlar ve cihad hayatlarında ne tür bir rol oynamıştır?”

Cihad kavramı, kelime anlamı itibariyle gayret göstermek, girişilen bir işi sabır ve sebat ile bitirmeyi amaçlamak, bunun için kararlı davranmak, yılgınlığa ve tembelliğe düşmemek, başarısızlık ve ümitsizlik içinde olmamaktır. Terim anlamı ise, Müslümanların bir devlet otoritesi altında dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı kendilerini savunması; ırza, namusa, dine, vatana ve topluma yönelik muhtemel tehlikelere karşı siyasi, askeri, kültürel veya sosyal açıdan önlem alınması, muhtemel saldırıların ve saldırganların bertaraf edilmesi için çaba gösterilmesi anlamına gelir

Müslüman; kaba, saldırgan, yakan, yıkan, öldüren ve yok eden olmadığı ve olmaması gerektiği gibi, kendisine yönelmiş bir tehlikeye boyun eğen, pısırık, pasif ve herkese boyun eğen de değildir. Vatanı, ırzı, dini ve malı söz konusu olduğunda ahlak, adalet ve hukuk çerçevesinde kalmak şartıyla gerekli savunmasını yapar.

Savaşlar ancak meşru otoritenin veya onu temsil eden organların kararları ile yapılabilir. Kişilerin, grupların, cemaatlerin veya kendi kendini halife, lider, önder, mehdi veya imam ilan edenlerin istek, dilek ve tavsiyeleri ile savaşa karar verilemez. Böylesi kişilerin direktifleri ile yapılan faaliyetin adı cihad değil, bozgunculuk veya isyandır. Ayrıca bu davranış, Kur’ân ve Sünnetin amaç ve ilkelerini anlamamak, Müslümanların tarihî tecrübesinin dışına çıkmak, İslam’ın olumlu imajına zarar vermek, birlik ve bütünlüğüne yönelik tahrip edici tavır ve davranış içerisinde olmak demektir.

Günümüzde kendilerini “cihatçı” diye adlandıran gruplar, modern zamanların güç, otorite ve kaba kuvvetle insanları tepeden şekillendirme iddiasında olan XIX. yüzyılın tektipleştirme ve toplum mühendisliği anlayışının yansımalarıdır. Bu anlayışta olanlara göre hakikat birdir ve bütün insanlar kendi zihinlerindeki o tek hakikate inanmak ve boyun eğmek zorundadırlar. Nitekim bu iddia ile ortaya çıkan bir çok ideoloji, bugün etkinliğini kaybetmiş olmakla birlikte hâlâbu anlayış bazı sol ve sosyalist örgütlerin yanında kendilerini “selefi”, “cihatçı” ve hatta zaman zaman “Gerçek Ehl-i Sünnet” ve “Gerçek Müslüman” olduğunu iddia eden marjinal gruplarda varlığını sürdürmektedir. Bu anlayış, dinden kaynaklanmaktan öte ilk olarak Haricilerde görülen “hakikatin tek olduğu” ve insanların bu hakikat etrafında zorla da olsa toplanması gerektiği anlayışı ile modern zamanların toplum mühendisliğinin birleşmesinden doğmuş bir düşüncedir. Cihatçılık işte bu düşüncenin eyleme dönüşmüş şeklidir. Ancak İslam’daki cihad bu değildir.

İslam, yaşamak ve yaşatmak için gelmiş bir dindir. Bir Müslüman savaşa ölmek veya öldürmek amaç ve hevesiyle çıkmaz. Bir Müslüman asker, canını ortaya koyacak cesaret ve şecaat içinde savaşa çıkar; kin, nefret, öç almak ve karşısındakini ne pahasına olursa olsun yok etmek amacında olamaz. Müslümanın birinci amacı hakikati korumak, ikinci amacı bu hakikati bütün insanlığa duyurmak ve onları doğru yola davet etmektir. Bunun gelenekteki karşılığı i’lâ-i kelimetullah’tır. Bunun anlamı, Allah’ın kelimesini yani Allah’ın bir, Hz. Muhammed Mustafa’nın onun kulu ve elçisi olduğu gerçeğini en yüksek perdeden, herkesin duyabileceği bir şekilde duyurmaktır.

Öte yandan İslam komutanının birinci görevi askerin kanını ve canını korumaktır. Bundan dolayıdır ki en iyi komutan lüzumundan fazla kan akıtmayarak askeri dehasıyla ve küçük çabalarla büyük yararlıklar gösteren, en kansız ve kolay yoldan kesin çözüme ve zafere ulaşandır. Nitekim ilk halife Hz. EbûBekr’in İslam ordusuna tavsiyesi, din adamlarını, çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmeyin; meyveli ağaçlara zarar vermeyin, düşmanın hayvanlarını ihtiyaç olmadıkça kesmeyin, ganimet malına hıyanet etmeyin, bozgunculuk ve isyan içinde olmayın, korku ile hareket etmeyin şeklinde olmuştur. (A.H. Akseki, Ahlak Dersleri, s. 299, 301).

Nitekim “Kur’ân’da “öldürmek” anlamına gelen “katl” kökünden türetilmiş kelimelerin 170 defa kullanıldığı, fakat Müslümanlara yöneltilmiş emir kipi olarak “uktulû” (öldürün) şeklinde sadece üç sûrede geçtiği, bunların da doğrudan öldürmeye yöneltme anlamında olmayıp karşı saldırı veya savaş bağlamında yer aldığı görülür.” (Kur’an Yolu, II/728.)Aksine Yüce Allah, insanların öldürülmesi değil, yaşatılmasını emretmiştir. İnsanlık tarihinde ilk öldürme olayı olan Habil ile Kabil arasındaki olayın ardından gelen şu ayet çok anlamlıdır: “İşte bundan dolayı İsrailoğulları’na biz şöyle yazmıştık: Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler.”(el-Maide 5/32)

HucurâtSûresinin şu iki ayetinde ise Yüce Allah savaşanların arasının bulunmasını ve barış için çaba sarf edilmesini emreder: “Eğer Müslümanlardan iki grup birbiri ile kavgaya/savaşa tutuşursa hemen aralarını düzeltin; ikisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa –Allah’ın emrine geri dönünceye kadar- haklının yanında haksızlığa sapanlara karşı savaşın; dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah, hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.”(el-Hucurât 49/9-10).

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x