Menü
Nagihan Kocadağ
Nagihan Kocadağ
Medine Vesikası’nın Sosyolojik Analizi
Eylül 25, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Medine Vesikası onu değerlendirenler tarafından farklı isimlerle anılmıştır. Bu vesikanın basit bir mukavele olduğunu ileri süren kişiler olduğu gibi bazı müellifler ise bunun Hz. Peygamber (sas) tarafından tek taraflı beyan edilmiş bir beyanname, taahhütname veya tavsiyename ve hatta bazıları sadece bir program mahiyetinde olduğunu ileri sürmüşlerdir.[1] Hamidullah ise bu vesikanın yeryüzünde yazılan ilk anayasa olduğunu söylemektedir.[2] Resûlullah (sas), Medine’ye hicret ettikten sonra İslâm Devleti’nin temellerini atarak Medine toplumunu birleştirdi. Bunun için muhacirler, ensar ve Yahudiler arasında bir barış ve sulh anlaşması yaparak bunu yazdırdı. Ayrıca muhacirler ve ensar arasında kardeşlik bağlarını kurdu.[3] Vâkıdî de geçen rivayete göre ise Resûlullah (sas), Medine’ye hicret ettikten sonra Yahudilerin hepsini çağırarak onlarla bir antlaşma yapmıştır.[4]

Medine Vesikası olarak adlandırılan bu antlaşma tek parça halinde hadis kitaplarında bulunmamakla beraber bazı bölümlerinin hadis külliyatı içinde geçtiği belirtilmektedir.[5] Tek parça halinde ise klasik kaynaklarda bulunmaktadır.[6] Arapça tenkitli neşri ise Hamidullah tarafından yapılmıştır.[7] Batı diline ilk olarak Wellhausen tarafından tercüme edilmiş ve vesika bu tercümede kırk yedi maddeye ayrılmıştır. Türkçeye ise L. Caetani’ye ait İslâm Tarihi eserinde tercüme edilmiştir. [8] Wellhausen ve Caetani eserlerinde vesikanın sıhhatine leke sürecek hiçbir delil bulamadıklarını itiraf etmektedirler. Vesikanın Medine’ye hicretten sonra kaleme alındığında bir ihtilaf olmasa da hicri kaçıncı yılda yapıldığı ihtilaflıdır. Wellhausen ve İbn İshâk, vesikanın Bedir Savaşı’ndan daha önce yapıldığını ileri sürmektedirler. Alman müsteşriklerden Grime ise Bedir Savaşı’ndan sonra yazıldığını söylemektedir. [9]

Bu antlaşmanın bir oturumda mı yoksa ihtiyaç oldukça değişik zamanlarda madde eklenerek mi yapıldığı da ihtilaflıdır. İbn Hişâm ve Vâkıdî’nin eserlerinde Yahudilerin de çağrılarak onlarla antlaşma yapıldığı beyan edilmektedir.[10] Hamidullah da iki ayrı vesikanın birbiri ardına eklenerek bize ulaşmış olabileceği ihtimalini kabul ederek[11] müslim veya gayrimüslim Arap kabilelerinin aynı vesika sayesinde müttefik olduklarının düşünülmemesi gerektiğini vurgular. Yahudilerin durumunu ise, efendi durumunda olan Müslüman-Arap topluluğuna sığınma, katılma şeklinde tavsif eder. Durumun bu şekilde gelişmesinin de dışarıda bir zafer kazanıp, içeride de durumlarını iyice kuvvetlendirdikleri zamana denk geldiğini beyan eder. Buna ise vesikanın Müslümanlarla ilgili olan 16. maddede Yahudilere açık..

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x