Menü
Muhammed Emin Yıldırım
Muhammed Emin Yıldırım
Siyer’in Rehberliğinde Bir Eğitim
Eylül 25, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Kur’ân’ın ve hadislerin mesajlarını biraz olsun anlayan biri Allah’ın kuluna verebileceği en büyük nimetlerden birinin ilim olduğu gerçeğini hemen fark eder. Hiçbir şey ilim kadar insana şeref katmaz, itibar kazandırtmaz, mevki ve makam elde ettirmez. Çünkü Allah (cc) katında âlim, bilen, yani ilim sahibi olan biri çok büyük bir seviyeyi elde etmiştir. Şehitlerin kanına denk gelen bir seviyedir, âlimlerin mürekkepleri… O âlimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberlerin cihana bıraktığı nebevî mirasın takipçileridir. Dünyada böyle bir şerefe nail olan ilim erbabı, ahirette de cennette de çok büyük mükâfatların sahipleri olacaklardır.

Muallim Peygamber (sas)

Efendimiz (sas) kendisinin gönderiliş gayesini şöyle beyan ediyordu: “Ben bir muallim olarak gönderildim.” (İmam Mâlik, Muvatta, 8) Bu hadis, kaynaklarımızda birkaç farklı rivayet ile gelir. İmam Mâlik, Muvattası’nda hadisi sadece metin olarak aktarır ama İbn Mâce Sünen’inde hadisin sebeb-i vürudunu da aktarır. Abdullah b. Amr b. Âs’ın diyor ki: “Mescid-i Nebevî’de sahâbe iki halka olmuş vaziyette idi. Bir halka nafile ibadet, tesbih, evrad ile meşgul oluyordu; bir diğer halka ise ilmi meseleleri müzakere ediyordu. Efendimiz (sas) bu iki halkaya da baktı ve dedi ki: “İkisi de hayır üzerinedir ama ben muallim olarak gönderildim.” (İbn Mâce, “Mukaddime”, 17) Bu sözün ardından Efendimiz (sas) gelip ilmi müzakere yapan halkanın içerisine oturdu.

Kendisi muallim olarak gönderildiği için ilk günden son güne kadar hep ilim ile meşgul oldu. İlk gün kendi evini, sonra Darü’l-Erkâm’ı, ardından, Yesribli altı delikanlının evini, sonra hicret eder etmez, Kubâ Mescidi’ni ve Darü’s-Sa’d’ı, ardından Mescid-i Nebevî’yi ve kendi menzillerini ve sonra Suffa Mektebi’ni ve daha sonra Medine’nin tamamını bir ilim havzasına çevirdi. Nübüvvet öncesi okuma-yazma bilenlerin sayısı bir elin parmaklarının sayısını geçmezken 23 yılın sonrasında inanılmaz bir miras bıraktı. Her şey bir tarafa 40 kusur tane vahiy kâtibi olan, en az bu kadar da normal bir kâtibi olan bir peygamber var karşımızda… Tabi kendisinin okuma-yazma bilmemesi ve öğrenmemesinin çok farklı hikmetleri vardı. Bunun ilahî bir yönlendirme ile olduğunu söyleyebiliriz. Efendimiz (sas) gibi üstün zekâ sahibi birinin okuma-yazma öğrenmemesi ancak bir ilahî engelleme ile söz konusu olur. Yoksa kendi eşlerine ve sahâbenin tamamına okuma yazma öğrenmelerini teşvik eden bir peygamber neden kendisi öğrenmemiş olsun ki?

İlim ve Eğitim Çerçevesinden İlk İnen Ayetler

Miladî 610 yılının Ramazan ayında ve birKadir gecesinde beklenen an geldi; susayan topraklar yeniden rahmet ile buluştu ve Cibril-i Emin, Muhammedü’l-Emin’e Alak Sûresi’nin ilk 5 ayetini getirdi. Bu muhteşem 5 ayeti bir hatırlayalım:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَۚ

“Yaratan Rabbinin adıyla oku!”

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ

“O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.”

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ

“Oku! Senin Rabbin en büyük kerem sahibidir.”

اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ

“O insana kalemle yazı yazmayı öğretendir.”

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْۜ

“İnsana bilmediklerini öğretendir.”

Bu önemli 5 âyet, dikkatlice okunursa 23 yıllık nübüvvet sürecinin mukaddimesi ve ön sözü olduğu gibi, İslâm’ın en temel meselelerinin de nazarlara verildiği âyetler olduğu anlaşılır. Böyle olduğu için bu âyetleri birçok farklı açıdan okumak mümkündür. Mesela âyetleri iman ve iman hakikatleri açısından okuyabilir ve bu nazarla birçok mesaj alabiliriz. İslâm ve İslâm’ın temel meseleleri açısından okuyabilir ve buradan da birçok nokta yakalayabiliriz. Kur’ân’ın üslup ve mesajları açısından okuyabilir ve daha farklı şeyler alabiliriz. Bu âyetleri ilim ve eğitim ahlâkı çerçevesinden de okuyabilir, bu konuda da çok önemli mesajlar alabiliriz.

İman ve iman hakikatleri mevzusu çok mühim bir mevzu olduğu için ve bu konu ilim ve eğitim ile de alakalı olduğu için bu çerçeveden okuduğumuzda ayetlerden şu mesajları çıkarabiliriz:

  1. Yaratma sadece ve sadece Allah’ın kudretinde olan bir şeydir.
  2. Yaratma Allah’ın ise elbette yönetme de Allah’ındır.
  3. Allah’ın yönetmesini yeryüzünde gerçekleştirecek olan insandır.
  4. İnsan, her an büyüklenmeye meyyal bir varlıktır ve bunu yapacağı alan çoğu zaman ilimdir.
  5. Bundan dolayı kendisine bahşedilen ilmin kaynağını hiçbir zaman unutmamalıdır.

Demek ki âyetleri okurken eksene bir meseleyi koyup okuduğumuzda daha farklı mesajlar çıkarmamız mümkündür. Dikkat edilirse Alak Sûresi’nin bu ilk 5 âyeti üzerinde durularak okunursa sahih ve selim bir şekilde imanı anlamamıza çok büyük katkı sağlayacaktır.

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x