Menü
Nureddin Yıldız
Nureddin Yıldız
Siyerin Temel Kaynağı Kur’ân-ı Kerim
Eylül 24, 2023
Yazarın Tüm Yazıları

Muhterem Hocam; malumunuz  Siyerin Temel Kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. Siyer-Kur’ân ilişkisi bağlamında Hz. Peygamberin ve aziz kitabımız olan Kur’ân-ı Kerim’in anlaşılması konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Kur’ân-ı Kerim,Resûlulah’ın (sas) hayatının çok az bir bölümüne işaret etmiştir ve  işaret ettiği başlıklar da doyurucu diyebileceğimiz çapta değildir. Hatta bu konuda örnek olarak şunu söyleyebiliriz: Musa (as) çok daha önceki bir peygamber olduğu halde Musa’nın doğumundan ölümüne kadar olan sürece Kur’ân-ı Kerim’de daha fazla yer verilmiş; Nuh (as) ile ilgili bilgi nerdeyse daha yoğun, İbrahim (as) ile ilgili bilgi daha yoğun. Mesela; Kuran-ı Kerim’de Peygamber Efendimiz’in (sas) çocukluğu ile ilgili Duha Sûresi’nde sadece bir cümle var, bunun dışında Resûlulah’ın (sas) uzunca hayatı yok, ama diğer peygamberlerin var. Günlük hayatlarından denecek kadar ayrıntılar var. Bu da gösteriyor ki Kur’ân’ımız Peygamber Efendimiz’in (sas) hayatının ayrıntılarında dikkatimizin olmasını istemiyor, şeriatında ve peygamberliğinde ayrıntılarımızın, geniş bilgimizin olmasını istiyor. Biz siyeri, Resûlulah’ı şeriat getiren, din getiren, devlet kuran bir peygamber olarak onunla ilgili temel bilgilerin kaynağı diye anlayacaksak; Kur’ân-ı Kerim bunun bir numaralı kaynağıdır. Hayır çok ince ayrıntılar üzerinden Peygamber Efendimiz’i (sas) araştırmaya siyer diyorsak Kur’ân-ı Kerim’de bunun ayrıntıları yoktur. Çünkü Allah-u Teala bizim Peygamberimiz’in bu ayrıntılarıyla değil, şeriatı ve nübüvveti ile ilgilenmemizi murat etmiştir. Binaenaleyh Kur’ân-ı Kerim’den yola çıkarak Siret-i Nebî’nin (zanla söylüyorum) yüzde 10’nunu bile yazamayız, anlayamayız ama peygamberliğini yüzde yüz anlar, şeriatını ve sünnetini de bi-iznillah yüzde yüz anlarız.

Geleneksel siyer kaynaklarında Kur’ân-ı Kerim yeterince kullanılmış mıdır? Ve Kur’ân-ı Kerim’in siyer kaynağı olarak okunmasında nasıl bir yöntem izlenilmeli?

Geleneksel siyer kaynakları deyince  -yine bir ayrıntıya girelim- şunu bilmeliyiz ki siyer bilgisi iki yolla bize gelir.

  1.       İbnHişam gibi özellikle siret bilgisini yazan müelliflerin kitaplarından, meğazilerinden gelir.
  2.       Buhari, Muslim, İbn-i Muace gibi senet yöntemiyle bize bilgi ulaştıran hadis kaynaklarından gelir.

Umumen kabul edilen prestij şudur: Siyer kaynakları senet kullanmadan ya da senet verdikleri bilgiler hadis kitaplarındaki mantıkla redakte edilmeden yazılmış kitaplar olduğu için, hadis kitaplarındaki gibi güçlü bilgi kaynağı olarak kabul edilmezler. Bu nedenle biz siyer bilgisi olarak hadislerden bilgiler toplarız. Resûlulah’ın (sas) evindeki  aile hayat tarzı  ile ilgili konular, Resûlulah’ın (sas) giyim-kuşamı İbn Mace’de geçiyor, Müslim’de geçiyor. Elimizde redakte edilebilecek bir bilgi olarak  bunlar var.Bir de Resûlulah’ı (sas) özellikle anlatmaya çalışan kaynaklarımız var. Bunlar siyer kaynaklarıdır, hadis kaynakları değildir. Bu yüzden onlar akaide ve şeriat bilgisinde kullanılamazken hadis kitapları akide ve şeriatte de kullanılıyor, yani muamelatta da kullanılıyor; ama siret bilgisi sadece aydınlanma, o günü daha iyi anlamayı sağlayacak düzeydedir.

0 0 Yorumlar
Puan
Bildir
guest

0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
DOSYA
Hz. Peygamber’in ﷺ Dünyasında Cihad ve Savaş...
Ahmet Özel
En Faziletli ve En Hayırlı Amel Cihad...
Muhammed Emin Yıldırım
Filistin Direnişinde Öncülük ve Önderler...
Hamza Türkmen
Kudüs Davası Bilincimiz ve Aksa Tufanı’nın Değerle...
Maruf Çelik
Aksa Tufanı’nın Geleceği Dönüştürme Etkisi…...
Abdülaziz Tantik
RÖPÖRTAJLAR
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
“Resûlullah (sas) ile meşgul olmak, Resûlullah’ı (...
Mustafa Fayda
“Peygamberler dünyayı yaşanır hale getirmek için g...
Mustafa Ağırman
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
İnsanın Göç Meselesi: GÖÇ
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
Tarihe Tıp Notu: Daruşşifalar
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
Gönüllerinde Şifayı Taşıyanlar...
Rumeysa Döğer
NEBEVİ VARİSLER
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
AYETLERLE KONUŞAN ADAM
Sümeyye Çiftçi
Yollarına Mısraların Döküldüğü İnsan...
Sümeyye Çiftçi
Adaletin Sembolü Kâdî Şüreyh (ra)...
Necmeddin Beytullah Ünnü
Scroll Up
0
Düşüncelerinizi çok isterim, lütfen yorum yapın.x