Menü
Dosya
Muhacir, kelime anlamı itibariyle bir yerden başka bir yere göç eden kişidir. Bu kavram, İslam’da bir durum ve statü ifade eder. İslâm kaynaklarından
Gülden Sönmez
Dünya üzerinde göç hareketlerinin en önemli sebeplerinden biri de bir ülkede ya da bölgede meydana gelen iç savaşlar ve dış müdahalelerdir. Savaş ve ç
Abdullah Resul Demir
Şöyle bir soru ile başlamak istiyorum: Siz ana dilinizi konuşurken etrafınızı kontrol etmek zorunda kaldınız mı hiç? Bu sorudan daha can yakıcı olan i
Ramazan Akkır
Hepimizin bir hayat hikâyesi var. Bizim, ailemizin veya atalarımızın hikâyelerinin bir yerinde mutlaka bir göç tecrübesi yaşanmıştır. Bazılarımızın at
Yusuf Adıgüzel
Günümüzde “Müslüman nefreti” veya “kültürel ırkçılık” halini almış2 olan İslamofobinin -daha genelde de “zenefobi (yabancı karşıtlığı)”nin- bir alt gö
Özcan Hıdır
Avrupa’daki büyük çaplı göç hareketlerinin tarihinin çok eskilere kadar gittiği bilinmektedir. Fakat bunların işlenmesi bu yazının boyutunu çok aşacak
Mesut Avcı
2011 Arap ayaklanmalarının ardından başlayan çatışmalar içindeki Libya ve Yemen, iç savaş sebebi ile göç veren iki olmakla beraber aynı zamanda ciddi
Ayşenur Algül
Bir konunun, olayın, durumun etraflıca tahlil ve müzakere edilmesinde değişmeyen temel ilkelerden birisi ele alınan meselenin evvela kavramsal olarak
Muaz Yanılmaz
Kabalığımı bağışlayın, ama sormasam olmaz. Ben İletişim Kuramları dersimde de öğrencilerime sorarım: En son ne zaman bir gazete satın aldınız? En i
Hakkı Ocal
Hayatı diri tutan olgulardan biri ‘taşınma’ olsa gerek. İnsanın bir yerden başka yere, yaşayışın ortamdan ortama, kokunun bir çiçekten başkasına, tohu
Abdülhamit Güler
Yol Üzerine  Uzun yolculukların ardından saatlerce dinlenmek isteriz çoğu zaman. Yol çetin geçtiyse üstelik tüm uykular gözlerimizin olsun isteriz.
Esra Nur Oylum
Hüzünle gülümsedi, en içten tebessümünde bile hüzün vardı onun. Toprağında koparılmış bir çiçek gibi, nereye ait olduğunu bilmediği vazolarda belli sü
Fatma Sümeyye Yemiş
Fıtrat ve kulluk iki ayrı kavram ve kelime ama aynı anlamı içerecek bir düzleme sahip iki kelime ve kavramdır. Fıtrat, ikili yapısı gereği olgu ve değ
Abdülaziz Tantik
Kulluk kavramının çağrışımları insanların kültür, bilgi ve referansları açısından farklılaşabilmektedir. Özellikle modern zamanlar söz konusu olduğund
Mustafa Tekin
Dinler Tarihinde Kulluk Kavramı Dinler tarihinde kulluğun muhatabı olarak inanç sistemlerinin odağında “kutsal” bulunmaktadır. Tarih boyunca kutsal
Mustafa Alıcı
İnsanda fıtrî olarak bulunan inanma ihtiyacı ve bu inancını realize ederek fiiliyata dökme arzusu sonucu her dinî sistem kendi iç dinamikleri paraleli
Havva Esma Akış
Özgürlük… O kadar kıymetli ve o kadar değerli bir kelime ki… Tarih boyunca nice insanın hayallerini kurduğu, nice şairin hakkında şiirler yazdığ
Muhammed Emin Yıldırım
Kul oldum ben kul oldum, Rabbimin kapısında bir vasıfsız kul oldum. Her esir mutluluğa kavuşur hür olunca. Bense onun kapısında kul olmaktan
Ömer Faruk Akpınar
İnsan, maddeyle girmiş olduğu ilişkiyi derinleştirdikçe yaratıcısından, tabiattan ve kendi tabiatından kopmaktadır. İnsanın maddeyle ilişkisinin primi
Ahmet Dağ
Peygamberin Masum Kabul Edilmesinin Teolojik Zemini ve Kaynakları Kelime anlamı olarak “ayağın sürçmesi ve kaymasını” ifade eden zelle, t
Bayram Çınar
İslâmî literatür söz konusu olduğunda, genellikle ibadet kavramıyla karıştırılan kulluk kavramı, her ne kadar insanın Allah’a karşı saygı, hürmet ve i
Kasım Küçükalp
“Kulluk en büyük özgürlüktür.” cümlesi hüküm bildiren bir cümledir. İlk bakışta cümledeki tezat ilgimizi çeker. Düşünsel açıdan baktığımızda kulluk ve
Fatma Bayram
Varlık aleminin “Kün fe yekün” emrine muhatap olunduğu vaktin, yalnız ve sadece Allah Azze ve Celle’nin sonsuz ilminde müstatir olduğunu biz müminler
Ali Öztürk
Kulluk, her şeyden önce insanın kendinden başlayarak, yakından uzağa doğru çevresindeki varlıkların farkına varması, her birindeki eşsiz yaratılış
Abdullah Kara
Ateş söner, insan ölür, dağlar uçar. Dünya bir toz bulutuna döner. İnsan marifetine gömülür, teknoloji çığlık atar çaresizlikte. Tufanda ve öncesinde
Ahmet Mercan
Din ile hayatı birbirinden ayırmanın yalnızca kendisini ‘seküler’ olarak tarif edenlere mahsus bir tutum olduğu zannedilir. Halbuki, aynı çizgide iler
Metin Karabaşoğlu
Sinema, insanın hayatla kurduğu ilişki ve eşya ile irtibatı sebebiyle pozisyonunu belirlediği yöntemlerden biri olsa gerek. Nasıl bir ilişki, hangi eş
Abdülhamit Güler
Kulluk, insanın yaratılış gayesi ve Yüce Yaratıcıya karşı vazifesidir. Bütün evreni yaratan ve sayısız nimetler bahseden Allah Teâlâ’ya şükretmenin ge
Semiha Bulut
Sağlığın kavramsal yapı itibarıyla insan varlığı ile eşdeğer bir anlam arka planına sahip olduğu açıktır. Sağlığın kendi içinde farklı anlamlar taşıdı
Abdülaziz Tantik
Sağlık ve hastalık, insanın başlangıcından beri hayatının ayrılmaz parçası olarak var olagelen olgulardır. Bununla birlikte sağlık ve hastalık kavraml
Nazım Nasuhbeyoğlu
Sayısız canlıya mekân olan kâinatta büyütülmesi en çetin varlık insan yavrusudur. Soğuktan, sıcaktan korunması, beslenme ve temizliği, özenli bakımı g
Ahmet Mercan
Yapay zekâ, teknolojik tekillik, kuantum biyoloji, 3D biyoyazıcılar, genetik mühendisliği, tasarım bebekler, siborglar, transhümanism, mekanik ölümsüz
İngiltere Ulusal Sağlık Kurumunun 2016’da yayınladığı bir belgeye göre İngiltere’de her 10 çocuktan biri anksiyete, dikkat eksikliği hiperaktivite boz
Mücahit Gültekin
Sağlık Teknolojileri ve Teknolojinin Beden Sağlığı Üzerine Etkileri Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte diğer yaşam alanlarında olduğu gibi sağlık
Semra Külekçi Öztürk
Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Kutlu Nebi (sas) hayatın birçok alanında bize rehber olduğu gibi sağlık alanında da rehberdir. Onun bu rehberiyetini
Muhammed Emin Yıldırım
Sağlık; aile, eğitim, ekonomi, siyaset ve din gibi geçmişten günümüze insanların temel toplumsal ihtiyaçlarını karşılayan, ayrıca bu sosyal kurumlarla
İslam Can
Dikkatli yemek, ne yiyip içtiğimizin bilincinde olmaktır. O yiyeceğin nasıl göründüğünü, ağzımızda nasıl bir his yaratacağını ve yedikten sonra kendim
Rabia Çelik
İnsanın biyolojik yapısı açısından her dönemde öne çıkan ve özenle takip edilen bir kavram varsa, bu sağlık olmalıdır. Doğrusu sağlık sorunları biyolo
Mustafa Tekin
Hz. Peygamber Efendimiz (sas), bir beşer olması hasebiyle kendisi de zaman zaman hastalanmıştır. Ailesinden, akrabalarından ve Ashâb-ı Kiram’dan da ha
Arif Gezer
Yazıya tıbb-ı nebevî ne demektir ya da bu deyimden ne anlamalıyız? Şeklinde sorular sorarak başlamamız daha isabetli bir başlangıç olacaktır. Öncelikl
İlhan Yıldız
21. yüzyılın tüm imkânlarına rağmen hem bireysel hem de toplumsal iyilik halinin gitgide bozulduğu aşikardır. Acaba bu kadar imkanlara rağmen insanlar
Hilmi Bakır
Tıbb-ı Nebevî, Kur’ân âyetleri ve Hz. Muhammed’in (sas) hadislerinden, yaşayışından ve yapılmasına izin verdiği hususlardan kaynaklanan tıbba dair tav
Mahmut Tokaç
1850’lerden sonra Osmanlı topraklarında yoğunlaşan Amerikan vakıf faaliyetleri sadece misyoner okulları ile sınırlı kalmamıştı. Yerel halka ve özellik
Ali Erken
Sağlığımızı korumanın, hastalıklardan korunmanın önemini toplum olarak idrak ettiğimiz yoğun bir pandemi dönemi geçirdik. Sağlık okur yazarlığının art
Fatma Zehra Güneşer
Sinemanın kim için ne ifade ettiği meselesi, sanat var olduğu zamandan beri devam eden tartışmaya katılmak demektir. Esasında sanat ile kurulan bağ ta
Abdülhamit Güler
21. Yüzyıl’da yaşanan gündemler sürekli değişmektedir ancak tek bir gündem vardır ki o da devamlı olarak hep zirvede olan sağlıktır. Sağlık konusu gen
Şeyma Üzüm
Çocukluğun verdiği heyecanla, yeni bir çift ayakkabımız olduğunda hepimizin ağzından benzer sözler dökülmüştür: “Bak, yeni ayakkabılarıma, ne kadar da
Muhammed Enes Ekin
Geleceğin Türkiye’sinde Eğitim Raporu, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği’nden Doç. Dr. Yusuf Alpaydın’ın 2018’de hazırladığı bir çalışma. Geleceğin inşa
Alper Okan   Öztürk
İçinde bulunduğumuz günlerde yeni bir çağın eşiğinde olduğumuz, gelecek yüzyıllardan bugüne baktığımızda bu çağı önemli tarihsel kırılmaların yaşandığ
Yusuf Alpaydın
Eğitim kavramı, insanoğlunun gelişim sürecinin kavramsallaşması ve bir sisteme sokulması ile alakalı olsa gerek. Yoksa eğitim dediğimiz şey insan var
Abdülhamit Güler
Page 3 of 11
1 2 3 4 5 11
DOSYA
İlkeli Yönetim
Ramazan Kayan
Kudüs’te Bir Eşraf Ailesi: el-Hüseynîler...
Sezai Balcı
Gazze: Direniş ve Diriliş Mektebi...
Abdullah Yıldız
Zafer Vadedilen Kur’ân (Tufan) Nesli...
Recep Songül
Filistin Direnişi Bize Ne Anlatıyor?...
Aydın Ünal
RÖPÖRTAJLAR
“Gazze’de yaşananlar, Batı’nın dünya kamuoyundan, ...
Derda Küçükalp
"Filistin davası, Filistinlilerin ya da Arapların ...
Abdurrahman Arslan
“Dünyaların değiştiremediği insanlar ancak dünyala...
Muhammed Emin Yıldırım
“Müslümanın dünyayla ilişkisi tedbir ve temkin ili...
Kasım Küçükalp
... her nimetin bir külfeti var. Gülü seven dikeni...
Ali Osman Öncel
SİRET-İ İNSAN
Savaşın Çocukları
Bahriye Kaman
Toplumun Kurucu Hücresi Olan Ailede Örneklik Vasfı...
Bahriye Kaman
Lider, Önder, Rehber!
Bahriye Kaman
Göçebe Ruhu
Bahriye Kaman
Nitelikler ve Roller
Bahriye Kaman
SİNEMA
Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak. Ama!...
Abdülhamit Güler
Bu Film, Böyle Devam Edemez!
Abdülhamit Güler
Göstermenin Mesuliyetinde Sinemanın Örnekliği...
Abdülhamit Güler
Perdedeki Kimin Afeti, Felaketi, Kıyameti!...
Abdülhamit Güler
Türk Sinemasında Neden Hz. Muhammed (sas) Filmi Yo...
Abdülhamit Güler
GEZİ-YORUM
Prizren’de Osmanlı Evladı Olmak
Mikail Çolak
Vakur ve Mahzun Bir Efsanedir: Kudüs...
Mikail Çolak
Habib-i Neccâr’ın Gözyaşları
Mikail Çolak
Avrupa’nın Ortasında Var Edilen Güçlü Bir İnanç İk...
Mikail Çolak
İnsan Göç Eyler
Mikail Çolak
SAHABİ BİYOGRAFİSİ
F Tipi Dünya
Rumeysa Döğer
Afrâ bint Ubeyd Yüzlü Kadınların Zamanından…...
Rumeysa Döğer
Bütün Şehit Annelerine: Sümeyra Bint Ubeyd Teselli...
Rumeysa Döğer
Ensârî Bir Muhacir: Zekvân b. Abdükays...
Miraç Okutan
İki Hicret Sahibi: Ca’fer b. Ebû Tâlib...
Miraç Okutan
NEBEVİ VARİSLER
Mücâhid b. Cebr
Damla Mıdış
Takvâ Sahiplerinin Öncüsü Hasan Basrî...
Beyza Durna
Ca'fer b. Ebû Talib
Zeynep Simit
Süleyman b. Yesâr
Ruveyda Büyükkendirci
Ömer b. Abdülaziz
Kevser Özdağ
Scroll Up